• op 6 april 2020

Overweging op maandag 6 april

„De Heer is mijn licht en mijn leidsman”

 

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,

wie zou ik vrezen;

de Heer is de schuts van mijn leven,

voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners om mij te verslinden;

mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.

Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd,

al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven

de weldaden van de Heer te ervaren.

Ziet uit naar de Heer en houd dapper stand,

wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. 

Ik wilde de woorden van het antwoordpsalm van vandaag graag met jullie delen. Ik hoef er verder niet veel aan toe te voegen. Het zijn woorden van hoop. De psalmist geeft ons vandaag een gebed voor deze tijd. Wie of wat moeten wij vrezen als de Heer ons licht en onze leidsman is? Als God de schuts van ons leven is, waar moeten wij bang voor zijn?

Al zit alles soms tegen nodigt de psalmist ons uit om het vertrouwen op God niet te verliezen. Hij roept ons op om dapper en moedig te zijn. Ik hoop dat we ons laten bemoedigen door deze woorden.

Ook de profeet Jesaja zegt in de eerste lezing dat God zijn uitverkorene bij de hand neemt en over hem waakt; God maakt hem tot een teken voor de mensen en tot een licht voor de volken.

Is dat niet onze missie in deze tijd? God heeft ons door het doopsel uitverkoren om zijn kinderen te zijn en ons daarmee een zending gegeven. We mogen licht zijn voor anderen, we mogen hoop brengen, we mogen verkondigen dat de dood wordt overwonnen door Christus, dat God groter is dan onze angsten, dat God zijn Zoon heeft gezonden om “Blinden te ogen te openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis alle die in duisternis zitten.” (Jes.42,7). Amen

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30