Rooms Katholieke Kerk

Misintenties

H. TOMAS

Zondag 9 juni. Hoogfeest van Pinksteren.

10.00 uur H. Mis opgeluisterd door Martin Wilbers:

(1) Om zegen voor de diakens die a.s. zaterdag tot priester worden gewijd in de Nederlandse kerkprovincie, in het bijzonder voor Cesar en Marco.

(2) Uit dankbaarheid voor de 10de  priesterjubileum.

(3) Uit dankbaarheid voor de 7de  huwelijksjubileum.

(4) Voor de levende en overleden familieleden Kerstholt en Borgelt en hun vrienden.

Theo Schumacher

H. HART VAN JEZUS.

Zondag 9 juni. Hoogfeest  van Pinksteren.

11.30 uur H. Mis opgeluisterd door Hetty Gommans:

(1) Baer Nizet.

(2) Uit dankbaarheid voor de 10de priesterjubileum.

(3) Om zegen voor de diakens die a.s. zaterdag tot priester worden gewijd in de Nederlandse kerkprovincie, in het bijzonder voor Cesar en Marco.

Dinsdag 11 juni. H. Barnabas, apostel.

17.30-18.30 uur Aanbidding.

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Dhr. Elles van Doorn.

Woensdag 12 juni.

17.30-18.30 uur Aanbidding.

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Voor de zieken van onze parochies.

Donderdag 13 juni. H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.

17.30-18.30 uur Aanbidding.

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Om roepingen voor het priesterschap.

Vrijdag 14 juni. H. Lidwina, maagd.

17.30-18.30 uur Aanbidding.

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Om zegen voor onze paus Franciscus en onze bisschoppen Mgr. Harrie Smeets en Mgr. Everard de Jong.

Maasniel

Zaterdag 8 juni

H. Mis 18.00 uur opgeluisterd door de Gospelsonggroep, dit is het laatste optreden van deze groep.

(1) Voor alle zieken en oudere hulpbehoevende mensen in onze parochie

Maandag 2de Pinksterdag

H. Mis 11.30 uur.

(1) Overleden leden van St Urbanis

Zaterdag 15 juni geen H. Mis vanwege wijding nieuwe priesters.Asenray

Roncalli

Zaterdag 15 juni

15.30 uur H. Mis in de grote zaal

Woensdag 19 juni

H. Mis 15.00 uur in de kapel