Aanmeldingsformulier Vormsel Catechese

  Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven voor het Heilig Vormsel.
  JongenMeisje

  (*) We hebben ook een bewijs van doopsel nodig. Dit kan een kopie zijn uit het trouwboekje of u vraagt een doopbewijs aan in de parochie waar uw kind gedoopt is. Dit kunt u later nog inleveren of gebruik maken van het onderstaand knop.  Voor het Heilig Vormsel volgen de kinderen vanaf februari één keer in de twee weken catechese in de zaal van de H.Hartkerk te Roermond.

  De datum van de Vormselviering is op dit moment nog niet bekend. Wanneer deze bekend wordt zullen we u hiervan op de hoogte stellen via mail.

  De kosten van het vormseltraject bedragen € 0, maar wij stellen zeer op prijs dat u een vrijwillige bijdrage aan onze parochies geeft. Deze kunt u overmaken naar NL33 RABO 0144 1049 89 ten name van R.K. Parochie H. Hart van Jezus onder vermelding van VOR 2021 en de naam van uw kind. Wij rekenen op uw financiële steun.


  Pastoraal team

  Pastoor Carlos Ivan Martínez
  Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
  Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
  E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

  Kapelaan Miguel Alberto Estrada
  Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
  Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
  E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

  Parochiebureau

  Pastoor Ramakersstraat 8.
  Telefoonnummer: 0475 329517
  E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
  Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30