Rooms Katholieke Kerk

Over

Welkom op de website van de parochies van Roermond Noord-Oost.

Deze website wilt u informeren over de activiteiten in onze vier parochiekerken zoals: het vieren van de sacramenten en de liturgie, de bijeenkomsten van de verschillende gemeenschappen die onze parochies rijk zijn en belangrijk nieuws uit ons bisdom en de Wereldkerk. Uiteraard is de Eucharistie het hart van onze Kerk, maar tegelijkertijd is het nodig dat wij ons op allerlei manieren verdiepen in ons geloof en ons als gemeenschap ontmoeten. De Kerk is méér dan een mooi gebouw waar we de Eucharistie vieren, maar een plaats waar we ook als levende geloofsgemeenschap samen komen om elkaar te ontmoeten en ons geloof te verdiepen.

Deze website wil een uitnodiging zijn om van digitaal contact te komen tot persoonlijk contact. We hopen U/je dan ook van harte ‘live’ te mogen ontmoeten en niet enkel ‘online’!

Pastoor Wilson Varela