U kunt altijd een afspraak maken met de pastoor voor een persoonlijk (biecht-)gesprek. Klik hier voor de contactgegevens.

 

Achtergrond:

“Ontvang de H.Geest. Die gij hun zonden vergeeft, die zijn ze vergeven. Die gij hun zonden behoudt, die zijn ze behouden” (Joh.20:22-23)

God is oneindig barmhartig én oneindig rechtvaardig. Hij vraagt rekenschap over al onze woorden en daden (Matt.12:36). Over fouten en zonden is Hij altijd barmhartig en tot vergeving bereid, maar alleen op voorwaarde dat er om die barmhartigheid gevraagd wordt, en dit vragen om barmhartigheid houdt altijd een schuldbekentens in. Wie zijn fouten niet erkent en geen beroep doet op Gods barmhartigheid, die doet het automatisch op zijn rechtvaardigheid. De apostel schrijft niet voor niets dat het “verschrikkelijk is in handen te vallen van de rechtvaardige God” (Hebr.10:26) en Jezus zelf getuigt dat het beter is blind te worden dan door onze ogen tot zonde verleid te worden (Matt.5:29).

Biechten is geen luxe. Het is noodzakelijk om onze ziel te zuiveren. “Belijdt elkander uw zonden”, schrijft de H.Jakobus (Jak.5:16). Christenen die ophouden hun zonden te belijden, houden op christen te zijn. “Als wij beweren geen zonde te hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1Joh.1:8).

Veel katholieken geloven niet meer in de biecht. Er zijn immers zoveel goede mensen op de wereld die nooit biechten, zouden die echt allemaal in de hel komen? Nee, natuurlijk niet. In de hel komen alleen die zielen, die niet voor God willen buigen en die geen berouw willen tonen. Daarom is het ook min of meer hun eigen keus. Maar een leven van zware zonden bereidt de ziel voortdurend onbewust op zo’n afwijzing voor, tenzij we regelmatig gezuiverd worden door de sacramenten. Men kan vergiffenis ontvangen zonder tussenkomst van de priesters, maar dan is een “goed berouw” nodig, uit liefde voor God, en dat vergt een geloof wat niet iedereen kan opbrengen. De biecht is een middel wat ons gegeven is uit genade, om op een menselijke manier vergeving te ontvangen over misstappen die ons anders in het hiernamaals veel lijden zouden bezorgen.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30