Zij die het Sacrament van het Huwelijk willen ontvangen, kunnen daartoe allereerst contact opnemen met pastoor Wilson Varela over een datum, beschikbaarheid van onze kerken e.d.

Samen met andere huwelijksparen is er een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in de vorm van een cursus van drie avonden die duren van 20.00 tot 22.00 uur. In 2018 wordt deze huwelijkscursus gegeven in de parochiezaal bij de Mathiaskerk in Posterholt en wel op de volgende data: 26 februari, 5 maart en 12 maart 2018. Men kan ook deelnemen in een andere plaats, waarvan de data, in overleg met de parochiepriester, beter uitkomen.

Meer informatie over deze huwelijkscursus vindt u ook op de website van het bisdom Roermond (www.huwelijkengezin.nl). Daarnaast heeft men contact met de priester die het Huwelijk zal inzegenen.

Een gezegende voorbereidingstijd gewenst!

 

Achtergrond:

“De Christelijke openbaring kent twee specifieke wijzen waarop de menselijke persoon, in zijn geheel, zijn roeping tot de liefde verwezenlijkt: het huwelijk en de maagdelijkheid. Beide zijn, ieder in zijn eigen vorm, een concrete realisering van de diepste werkelijkheid van de mens”.

Paus Johannes Paulus II in de Apostolische Exhortatie “Familiaris Consortio”

 

Het huwelijk is de heilige verbintenis tussen één man en één vrouw voor het leven. Deze verbintenis is door God gewild en door Christus tot sacrament verheven. Door het sacrament, dat de huwelijkspartners elkaar toedienen onder getuigenis van een priester, ontstaat tussen hen een mystieke, bovennatuurlijke band die hen voor het leven aan elkaar verplicht, en, op voorwaarde dat zij met de genade meewerken, elkaar heiligt en voor God aangenaam maakt. Slechts binnen deze geheiligde liefdesband, die van nature op nakomelingschap is gericht, vinden kinderen die stabiele, blijvende warmte en geborgenheid die nodig is voor een gezonde en spirituele opvoeding. Het huwelijkssacrament is, net als het priesterschap, een sacrament ten dienste van de gemeenschap, de persoonlijke levensgemeenschap in de privésfeer en de sociale gemeenschap van de Kerk en de samenleving. Het huwelijk tussen man en vrouw is een onmisbaar gegeven voor het welzijn en de voortplanting van de samenleving.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30