Afz. Federatie Parochies-Roermond- Noord –Oost

P/A Nassaustraat 90 6043 ED Roermond

 

Misstipendia 2021.

(H. Hartkerk , H. Tomaskerk, H. Laurentiuskerk te Roermond

en de Parochie O. L. Vrouw van Goede Raad en de H. Jozef te Asenray)

 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)                                              €  12.50

Eucharistieviering op zaterdag of zondag                                                €  27.50

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag of zondagmissen worden gehouden.                                                            €  300.00

      Begrafenismis (rouwgeld)                                                                      €  475.00

             Huwelijksmis  (trouwgeld)                                                               €  475.00

 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere

begraafplaats na een vooraf gaande kerkdienst                                          €   75.00

Bijdrage voor de begeleiding van een priester/ diaken

in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst.                                        €  475.00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst

in de parochiekerk (extra Dienst)                                                                  €  475.00

Kosten avondwake voorafgaande aan dienst                                               €   17.50

Kosten avondwake met begeleiding van muziek                                          €   45.00

Kosten Organist en zangkoor tijdens uitvaart of avondwake                        €   65.00

 

Gestichte jaardiensten; (looptijd minimaal 5 jaar- maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week

05 jaar                                                                                                           €   62.50

10 jaar                                                                                                            €  125.00

20 jaar                                                                                                             €  250.00

 

Eucharistieviering op zaterdag en zondag  

05 jaar                                                                                                             €  137.50

10 jaar                                                                                                              €  275.00

20 jaar                                                                                                               €  550.00

 

Misstipendia 2021 downloaden in pdf: Misstipendia 2021

De bijdrage voor rouw en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake, zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan de parochianen die in de vier jaren

voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium- aanwezigheid,

Kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage voor 2020 is vastgesteld op € 115.00.

 

Aanmelden voor de Mis

Stuur een email naar: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com of bel naar het parochiebureau:  0475-32 95 17 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor meldingen buiten de Parochiebureau-tijden kunt u zich melden bij:
Pastoor Carlos Martinez:  06-29237231

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez

Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada