Afz. Federatie Parochies- Roermond- Noord –Oost

P/A Nassaustraat 90 6043 ED Roermond

Tarieven voor het jaar 2018 behorende bij de RK begraafplaats van:

de  H. Laurentius-parochie aan de Lintjeshof te Maasniel. Parochie O. L. Vrouw van Goede Raad en H. Jozef te Asenray Parochie H. Joseph te Leeuwen.

Voor een tijdvak van 20 achtereen volgende jaren voor het in gebruik nemen van:

Het grafrecht niet zijnde een kindergraf  

€  1288.00

Het grafrecht van een kindergraf:                                                                                                        

€    644.00

Het grafrecht van een Nis/urnenkeldertje:                                                                                        

€   1220.00

Het grafrecht verlengen  voor een periode:                                                               

van 5 jaar       €    322.00

van 10 jaar       €    644.00

van 20 jaar       €  1288.00

Het grafrecht verlengen van een kindergraf voor een periode:                           

van 10 jaar        €    322.00

Het grafrecht verlengen van een Nis of urnenkeldertje:          

voor een periode van 5 jaar          €    305.00

voor een periode van 10 jaar        €    610.00

voor een periode van 20 jaar        €  1220.00

Bij deze prijzen zijn wij uitgegaan van een enkel graf, 1 of twee diep. Maximale diepte graven , 2  met naam genoemde personen.

Begraven: ( recht van inlage)

Het begraven van een lijk van een persoon ( 1 of 2 diep)           

van maandag t/m  Vrijdag      €   735.00

Het begraven van een lijk van een persoon ( 1 of 2 diep)                                       

op zaterdag     €   990.00

Het begraven van een kind tot 1 jaar                                                                                                     

€      81.00

Het begraven van een kind tot 1 tot 12 jaar                                                                                           

€    179.00

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaande nis  of in een urnenkeldertje of op het graf.

€   380.00

(Kosten van grafstenen zijn voor eigen rekening)

Ruimen van graven;

Voor het ruimen van een grafteken op verzoek van de rechthebbende  of  bij het in het grafreglement genoemde in gebreke blijven wordt  een vergoeding geheven van:  € 000.00

Namens het Parochiebestuur Federatie Roermond Noord Oost Theo Vossen

Aanmelden voor de Mis

Stuur een email naar: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

Bel naar het parochiebureau:  0475-32 95 17 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor meldingen buiten de Parochiebureau-tijden kunt u zich melden bij pastoor Carlos Martinez:  06-29237231, kapelaan Cesar Cortes: 06-25145356 of pastorie:  0475-332837.

Mistijden
  • Oudjaarsmis
    • * Donderdag 31 december 19.00 uur in H. Hartkerk.
  • Nieuwjaarsdag
    • * Vrijdag 1 januari 11.oo uur in H. Hartkerk
    • * Vanwege weinig aanmeldingen is de mis van 11.00 uur in Laurentiuskerk te Maasniel afgelast.

Wij vragen u vriendelijk om voor de missen tijdig aan te melden.

Livestream

U kunt de diensten van onze parochies volgen via onze YouTube-kanaal:

https://www.youtube.com/results?search_query=parochie+roermond+noord+oost

Priesters

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond

0475-33 28 37
06-29 23 72 31

 

Kapelaan César Cortés

0475-33 28 37
06-25 14 53 56

cesarcortes83@gmail.com