Afz. Federatie Parochies- Roermond- Noord –Oost

P/A Nassaustraat 90 6043 ED Roermond

Tarieven voor het jaar 2021 behorende bij de RK  begraafplaats van de

Laurentius – parochie aan de Lintjeshof te Maasniel.

Parochie O. L. Vrouw van Goede Raad en H. Jozef te Asenray

Parochie H. Joseph te Leeuwen.

Voor een tijdvak van 20 achtereenvolgende jaren voor het in gebruik nemen van:

 

Het grafrecht niet zijnde een kindergraf                     € 1330,00

Het grafrecht van een kindergraf                                  €  665,00

Het grafrecht van een Nis/urnenkeldertje                  € 1262,00

 

Het grafrecht verlengen voor een periode:

van 5 jaar                                                 €  332,50

van 10 jaar                                                €  665,00

van 20 jaar                                                € 1330,00

 

Het grafrecht verlengen:

van een kindergraf voor een periode van 10 jaar                  € 332,50

 

Het grafrecht verlengen van een Nis of urnenkeldertje

voor een periode van 5 jaar                                        €  315,00

voor een periode van 10 jaar                                       €  631,00

voor een periode van 20 jaar                                       € 1262,00

Bij deze prijzen zijn wij uitgegaan van een enkel graf, 1 of twee diep.

Maximale diepte graven, 2 met naam genoemde personen.

 

Begraven: (recht van inlage) 

Het begraven van een lijk van een persoon (1 of 2 diep) van maandag t/m Vrijdag  € 750,00

Het begraven van een lijk van een persoon (1 of 2 diep) op zaterdag              € 1020,00

Het begraven van een kind tot 1 jaar                                             €  85,00

Het begraven van een kind tot 1 tot 12 jaar                                      €  185,00

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaande nis
of in een urnenkeldertje of op het graf.                                        €  388,00

(Kosten van grafstenen zijn voor eigen rekening)

 

Ruimen van graven;

Voor het ruimen van een grafteken op verzoek van de rechthebbende
of bij het in het grafreglement genoemde in gebreke blijven wordt
een vergoeding geheven van:                                                       €  000.00

Downloaden in pdf: Grafinlage en grafrecht 2024

Namens het Parochiebestuur Federatie Roermond Noord Oost

Theo Vossen en Peter van Vlodrop

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30