Rooms Katholieke Kerk

Vormsel

Achtergrond:

 

“Iedereen moet zich haasten om in Christus herboren te worden en zich door de bisschop te laten tekenen en de zevenvoudige gave van de H.Geest te ontvangen” (H.Clemens van Alexandrië)

“Toen nu de Apostelen, die te Jerusalem waren, gehoord hadden, dat Samarië het woord Gods had aangenomen, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. Deze baden voor hen, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want Hij was nog op niemand van hen neergekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heer Jesus. Toen legden zij hun de handen op, en zij ontvingen de Heilige Geest”

(Handelingen, 19:6)

Het Vormsel is een Sacrament dat als vervolg op het Doopsel wordt toegediend. Het voltooit de christelijke inwijding en schenkt aan de gedoopte genade en kracht van de Heilige Geest om het christelijke geloof standvastig tegenover anderen te belijden en te verdedigen. Het geloof verdedigen was vroeger misschien niet zo vaak nodig, maar naarmate de Kerk in onze maatschappij meer en meer beschouwd wordt als een vreemd en achterhaald verschijnsel, zullen mensen op steeds dringender wijze verantwoording vragen aan diegenen die haar geloof nog steeds belijden en neemt om die reden de betekenis van dit sacrament toe.