Giften en Kerkbijdrage

VOOR HETZELFDE GELD GEEFT U MEER

Steun uw kerk met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochie schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met de penningmeester van onze parochies of met de pastoor, het liefst via email ivm het werk van onze penningmeester en de andere taken van de pastoor. Op deze manier kunnen we beter reageren op uw vragen.

Penningmeester: penningmeesterroermondno@gmail.com

Pastoor: carlosivan0221@gmail.com

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Download hier de overeenkomst van de belastingdienst voor een periodieke gift

 

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet, in dit geval onze parochies. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kan men  u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Bankrekeningen

Hieronder treft u een overzicht van  bankrekeningen van de verschillende parochies waarop u uw bijdrage kunt overmaken.

Heilig Hart van Jezus
NL 33 RABO 0144 1049 89

Sint Laurentius Maasniel
NL 86 RABO 0131 2021 62

H. Tomas
NL 78 RABO 0144 1987 54

O.L.V. van Goede Raad en H. Jozef
NL 78 RABO 0131 2042 46

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30