Deurcollecte voor Kerala as weekend in onze parochies

  • op 27 augustus 2018

Deurcollecte voor Kerala as weekend in onze parochies

Missieburo Roermond start inzamelingsactie voor Kerala

Het Missieburo van het bisdom Roermond is een inzamelingsactie gestart voor Kerala. De zuidelijke deelstaat in India is afgelopen week zwaar getroffen door overstromingen. Alle parochies in Limburg worden opgeroepen om een van de komende weekeinden een extra collecte voor de slachtoffers in Kerala te houden.

Het bisdom Roermond onderhoudt nauwe banden met de katholieke kerk in Kerala. Diverse priesters en priesterstudenten in Limburg zijn afkomstig uit Kerala. Oud-bisschop Wiertz heeft de regio ooit bezocht en enkele bisschoppen uit Kerala zijn in de loop van de jaren in Limburg op bezoek geweest.

De deelstaat Kerala ligt aan de kust in het zuidwesten van India. De staat is ongeveer even groot als Nederland, maar telt twee keer zoveel inwoners. Sinds half augustus heeft de regio te kampen met de ergste overstromingen in 100 jaar en zijn zeker 350 mensen om het leven gekomen. Ruim één miljoen mensen is op de vlucht en wordt ondergebracht in een van de vierduizend tentenkampen, die hiervoor door de regering zijn opgezet of in diverse opvangcentra van kerken en scholen. Veel burgers gaan zelf, in bootjes, op pad om mensen te helpen.

Door de overstromingen is er een groot gebrek aan drinkwater. Over de weg en door de lucht is het gebied moeilijk te bereiken. Volgens de autoriteiten is tienduizend kilometer weg beschadigd geraakt. Het belangrijkste vliegveld van de deelstaat is al dagen niet meer open. De actie van het Missieburo is op de eerste plaats bedoeld voor acute hulp, maar wil op termijn ook een bijdrage leveren aan de wederopbouw. Vanuit zijn reguliere middelen zal het Missieburo overigens een bijdrage leveren aan die andere grotere ramp in Azië: de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer: NL27INGB0001045000 ten name van Missieburo Roermond o.v.v. KERALA 6311 -2018

Of geeft uw bijdrage as weekend 1/2 september in de deurcollecte in onze vieringen.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30