Aanstaande zondag: Gezinsmis in de Tomaskerk met de kinderen die op 22 april hun Eerste H. Communie gaan ontvangen. Thema: Onze Vader

  • op 26 januari 2018

Aanstaande zondag: Gezinsmis in de Tomaskerk met de kinderen die op 22 april hun Eerste H. Communie gaan ontvangen. Thema: Onze Vader

Aanstaande zondag vieren we weer onze maandelijkse Gezinsmis met de kinderen die zich voorbereiden op het ontvangen van hun Eerste Heilige Communie in april van dit jaar. Het thema van deze viering is het gebed van het Onze Vader.

Jezus leerde zijn leerlingen bidden en het is ook de taak van de ouders die hun kinderen hebben laten dopen en voordragen voor het ontvangen van de Eerste H. Communie om hun kinderen te leren bidden en we mogen zij daarbij helpen als parochiegemeenschap. Bid u nog met uw kinderen thuis? Vóór het eten misschien? Vóór het slapen? Bidden met uw kinderen is de meest eenvoudige manier om uw kinderen te laten zien dat het Geloof iets betekent in uw leven en dat wij met God kunnen spreken als met een vader.

Hierbij ter herinnering de nieuwe tekst van het Onze Vader omdat ik af en toe merk dat sommigen van ons het nog niet goed kennen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Tot zondag,brochure_onze_vader_voorkant201612-xl

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30