Bisdommen in sfeervolle viering toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria

  • op 13 mei 2017

Bisdommen in sfeervolle viering toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria

Bisdommen in sfeervolle viering toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria

Toewijding-lore

De zeven Nederlandse bisdommen zijn toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Dat gebeurde zaterdag 13 mei tijdens een plechtige vesperdienst in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Alle Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen én emeritus-aartsbisschop kardinaal Ad Simonis waren hiervoor speciaal naar Maastricht gekomen.

De toewijding van de Nederlandse bisschoppen aan Maria vond plaats in het kader van de 100e verjaardag van de verschijningen van Maria aan drie herderskinderen in het Portugese Fátima. De kinderen zagen Maria daar voor het eerst op 13 mei 1917. In totaal zouden er zes verschijningen plaatsvinden, steeds op de 13e van de maand.

Tijdens een van die verschijningen riep Maria gelovigen op om zich toe te wijden aan haar onbevlekt hart. Door het uitspreken van het toewijdingsgebed door alle bisschoppen gebeurde dat voor de Nederlandse bisdommen. Vlak daarvoor had kardinaal Wim Eijk in zijn preek gezegd dat zo’n toewijding een dubbele betekenis heeft. “Door ons toe te wijden aan Maria volgen wij haar in haar keuze om ‘ja’ te zeggen tegen God én wijden wij ons toe aan haar moederlijke zorg.”

Heel druk

De vesperviering vond plaats in een overvolle Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. De oudste Mariakerk van Nederland was tot de laatste plek bezet. Vanuit het hele land waren gelovigen naar Maastricht gekomen om de plechtigheid bij te wonen. Op het priesterkoor stond een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. Aan het einde van de viering staken vertegenwoordigers van diverse groepen gelovigen een kaars bij het beeld aan.

Na afloop van de vesperviering bracht een aantal bisschoppen nog een bezoek aan de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht, omdat 13 mei ook de feestdag van Sint Servatius is. Hij was de eerste bisschop in het huidige Nederland.

Toewijdingsgebed
De toewijding vond plaats door het uitspreken van onderstaand gebed:

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van het geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader
gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel te wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke besscherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij éé n volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen.

Amen.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30