Deken Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond

  • op 10 oktober 2018

Deken Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond

Deken Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond

Paus Franciscus heeft deken Harrie Smeets (57) van Venray benoemd tot bisschop van Roermond. Dat is woensdag 10 oktober om 12.00 uur gelijktijdig in Rome en Roermond bekend gemaakt. Smeets volgt bisschop Frans Wiertz op, die vorig jaar december terugtrad vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De wijding van Mgr. Smeets tot bisschop is onder voorbehoud voorzien op zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond. 
Mgr. Hendrikus Marie Gerardus (Harrie) Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren. Hij groeide op in Born in een gezin van drie kinderen. Hij heeft een oudere en een jongere zus. De ouders zijn reeds overleden. Smeets volgde de middelbare school aan het Serviamcollege in Sittard (Atheneum A) en ging daarna van 1980 tot 1985 in Utrecht Nederlands studeren. Terwijl hij deze opleiding afrondde, begon hij in 1985 ook aan de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1991 werd hij tot diaken gewijd, in 1992 gevolgd door de priesterwijding.
Parochiepriester
Daarna begon de bisschop-elect aan een loopbaan van meer dan 25 jaar als parochiepriester. Van 1991 tot 1994 werkte hij als kapelaan in de parochie H. Oda in Weert en van 1994 tot 1997 in de parochies H. Michaël in Thorn en Heilige Medardus in Wessem. In 1997 werd Smeets door bisschop Wiertz benoemd tot pastoor van de parochies in Maastricht-West (de wijken Malberg, Malpertuis en Pottenberg. In 2001 uitgebreid met Caberg en Oud-Caberg), die net in die periode aan een proces van clustering begonnen. Hier bleef hij tot en met 2003 actief. Aansluitend werd Smeets in 2004 benoemd tot deken van Venray en pastoor van de parochies Petrus‘ Banden, Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van Assisië in Venray. In 2011 werd het voorheen zelfstandige dekenaat Gennep bij Venray gevoegd.
Bestuur bisdom
Binnen het bestuur van het bisdom Roermond bekleedde Smeets de laatste jaren al enkele adviesfuncties. Zo werd hij in het najaar van 2015 benoemd tot lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook maakte hij de laatste jaren deel uit de van de commissie van het bisdom die de pastorale benoemingen voorbereidt. Smeets kreeg enige landelijke bekendheid, doordat in 2012 en 2013 de televisiemissen van de KRO vanuit de Grote Kerk in Venray werden uitgezonden. Sinds 2012 is Smeets is voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, die onder de naam ‘Huis voor de Pelgrim’ jaarlijks bedevaartreizen voor enkele duizenden pelgrims naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere bedevaartoorden organiseert.
Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30