Rooms Katholieke Kerk

Gezinsmissen

Kalender Gezinsmissen 2018-2019

De Gezinsmissen vinden plaats in de St. Laurentiuskerk te Maasniel en in de H. Tomaskerk op de Donderberg. Bij elke Mis staat de locatie vermeld.

2018:

Zaterdag 3 november 2018: Gezinsmis: Presentatieviering

18.00 uur St. Laurentiuskerk te Maasniel

Zaterdag 1 december 2018: Gezinsmis 1e Zondag van de Advent

18.00 uur St. Laurentiuskerk te Maasniel

Maandag  24 december 2017: Gezinsmis: Kerstavond

18.00 uur St. Laurentiuskerk te Maasniel

2019:

Zondag 13 januari 2019:  Gezinsmis: Onze Vader

10.00 uur  H. Tomaskerk op de Donderberg

Zondag 10 februari 2019: Gezinsmis: Geloofsbelijdenis

10.00 uur H. Tomaskerk op de Donderberg

Zondag 17 maart 2019: Gezinsmis: Overdracht van het Kruis

10.00 uur H. Tomaskerk op de Donderberg

Zaterdag 13 april 2019: Gezinsmis: Palmzondag

18.00 uur St Laurentiuskerk te Maasniel

Zaterdag 11 mei 2019: Gezinsmis : Ave Maria

18.00 uur St Laurentiuskerk te Maasniel

Donderdag 30 mei 2019 om 11.30 uur 

Eerste Heilige Communie St. Laurentiuskerk te Maasniel

Zondag 30 juni 2019: Gezinsmis: Communiedankviering

10.00 uur H. Tomaskerk op de Donderberg