Rooms Katholieke Kerk

Mededelingen over de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid en over het Hoogfeest van Maria Boodschap

  • Op zondagmiddag, zondag 8 april, Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, wordt om 15.00 uur in Maasniel de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden bij het uitgestelde Sacrament van de Eucharistie. Iedereen is van harte welkom.
  • Op maandag 9 april viert de kerk het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap. Dit feest wordt normaal gesproken op 25 maart gevierd maar is dit jaar verzet omdat 25 maart dit jaar samenviel met Palmzondag. We vieren het hoogfeest as maandag in de H. Mis om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk.