Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator van het bisdom Roermond

  • op 5 december 2017

Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator van het bisdom Roermond

22BF3BB0-738E-40B3-93B1-43A1CFD9B5E5

Roermond, 4 december 2017

Mgr. Hub Schnackers gekozen tot administrator van het bisdom Roermond

Het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond heeft maandag 4 december 2017 tijdens een vergadering in Roermond Mgr. Dr. H. (Hub) J. G. M. Schnackers gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden.

Het kiezen van een administrator was nodig, omdat Mgr. Frans Wiertz afgelopen zaterdag op zijn 75e verjaardag officieel ontslag heeft gekregen als bisschop van Roermond. Volgens Canon 421 van het kerkelijk wetboek is het de taak van het zogeheten consultorencollege (Kathedraal Kapittel) om binnen acht dagen na het vacant worden van de bisschopszetel een administrator te kiezen. De diocesaan administrator neemt tijdelijk de rol van de bisschop over als bestuurder van het bisdom, met dien verstande dat hij volgens Canon 428 niets mag veranderen. Dat wil zeggen dat het bestaande beleid gecontinueerd moet worden en dat er geen nieuw beleid mag worden gemaakt, totdat een nieuwe bisschop is aangetreden.

Mgr. Dr. Hub Schnackers werd op 25 november 1946 geboren in Bocholtz. Hij studeerde theologie in Heerlen en in Regensburg, waar hij promoveerde bij prof. dr. Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Mgr. Schnackers werd in 1974 tot priester gewijd. Sindsdien bekleedde hij diverse functies in het bisdom Roermond. Zo was hij onder meer pastoor van Heer, deken van Kerkrade en pastoor van de H. Lambertusparochie en H. Catharinaparochie in Kerkrade. Sinds 1995 is hij bisschoppelijk vicaris en sinds 1999 vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Tegelijkertijd is Mgr. Schnackers pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Mgr. Schnackers laat weten dat hij de komende maanden het beleid van Mgr. Wiertz zal voortzetten. Ook zal hij zijn taak als administrator uitvoeren in collegiaal overleg met hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.

Oproep tot gebed

Diocesaan administrator Mgr. Schnackers vraagt alle gelovigen in het bisdom Roermond voor hem te bidden, zodat hij zijn taak als administrator de komende periode goed kan uitoefenen. Tevens roept hij op om te bidden voor de benoeming van een goede nieuwe bisschop. Tijdens eucharistievieringen wordt in het eucharistisch gebed voor de residerend bisschop en eventuele hulpbisschoppen gebeden. De naam van Mgr. Wiertz hoeft daarin vanaf nu niet meer genoemd te worden. De naam van hulpbisschop De Jong kan wel genoemd worden. De naam van de administrator wordt daarin niet genoemd.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30