Rooms Katholieke Kerk

VAKANTIEROOSTER AVONDMIS DOOR DE WEEK

Vakantierooster:

In verband met de vakanties van onze pastoor en de ​​priesters van het cluster in de binnenstad die ons helpen vieren we van maandag 9 juli ​t/m vrijdag 24 augustus door de week alleen op dinsdagavond en ​​donderdagavond om 18.30 uur de Avondmis. Op de andere dagen door ​de week zijn de mensen uitgenodigd om naar de Ochtendmis om 9.00 ​​uur in de Munsterkerk te gaan. Deze aanpassing van het gewone rooster ​is nodig opdat de priesters elkaar kunnen vervangen tijdens de vakantie.
​Pastoor Varela gaat 4 weken op vakantie naar zijn familie in Colombia ​​van woensdag 11 juli tot vrijdag 10 augustus, na 4 jaar niet meer naar ​​Colombia te zijn geweest. In die weken zullen deken Merkx en kapelaan ​Dölle de vieringen overnemen in onze parochies, en daar zijn we heel ​​dankbaar voor.