• op 13 oktober 2017

Bidden voor een bisschop

BIDDEN VOOR EEN BISSCHOP

Wiertz02-internetAan het einde van dit jaar hoop ik
mijn 75e verjaardag te mogen vieren.
Dat is de leeftijd waarop bisschoppen
met emeritaat gaan.

Na bijna 25 jaar mag ik dan de leiding
over het Roermondse diocees
overdragen aan een opvolger.

Zoals u wellicht weet, kent de Kerk
een geheel eigen procedure
voor het benoemen
van een nieuwe bisschop.

Het kapittel, de bisshoppenconferentie,
de nuntius en uiteindelijk de paus
komen daaraan te pas.

Maar zij niet alléén.

Het is het vaste geloof van de Kerk
dat de uitverkiezing van bisschoppen
– als opvolgers van de apostelen –
ook ingegeven wordt
door de Heilige Geest.

Het is geen baan,
waarnaar je solliciteert.
Het is Gods Geest
die je roept en zendt.

Daarom is het van belang
dat wij samen
als gelovigen van het bisdom Roermond
de Geest vragen
om een goede nieuwe bisschop.

Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg
dat het voor een nieuwe kerkleider
heel belangrijk is
om zich gedragen te weten
door het gebed van velen.

Daarom wil ik u allen aansporen
om de komende maanden
te bidden voor de Kerk in ons bisdom
en voor een goede
herder, leraar en bestuurder
op de zetel van Roermond.

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30