Onze Bisschop Frans Wiertz kondigt afscheid aan

  • op 6 oktober 2017

Onze Bisschop Frans Wiertz kondigt afscheid aan

Bisschop Frans Wiertz van Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt. De brief wordt dit weekeinde in alle parochiekerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75elevensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus. Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken. Om die reden heeft hij enkele maanden geleden zijn ontslag aan paus Franciscus aangeboden en inmiddels ook een positieve reactie van hem ontvangen.

Waarnemend bestuurder
In zijn ontslagbrief heeft Mgr. Wiertz de paus verzocht om hem na 2 december niet tot administrator (= tijdelijk bestuurder) van het bisdom Roermond te benoemen. In verband met zijn sterk verminderd gezichtsvermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen. Mgr. Wiertz lijdt al enige tijd aan de oogziekte macula degeneratie, hetgeen hem ernstig belemmert bij het uitoefenen van zijn taak. Dit betekent dat Mgr. Wiertz op 2 december al zijn bisschoppelijke activiteiten beëindigt.

Het kerkelijk recht biedt in canon 412 en 413 een bisschop die verhinderd is zijn pastorale taak in zijn bisdom te vervullen, de mogelijkheid om het kapittel een waarnemend bestuurder te laten aanwijzen. Dit zal op korte termijn gebeuren. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en bestaat uit twaalf priesters van het bisdom Roermond. De waarnemend bestuurder zal in naam van Mgr. Wiertz het bisdom Roermond besturen, totdat een nieuwe bisschop is benoemd en kan aantreden.

Dankbaar
In de afscheidsbrief spreekt Mgr. Wiertz zijn grote dank uit voor iedereen die hem de afgelopen vierentwintig jaar in daad en gebed ondersteund heeft. “Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het zijn gelukkige jaren geweest,” aldus bisschop Wiertz in zijn afscheidsbrief. In de brief vraagt hij ook vergeving aan degenen die zich door zijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. De bisschop eindigt zijn brief met de woorden: “Het ga u allen goed. Adieu, adieë, tot bij God.”

Afscheid
Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Na zijn terugtreden gaat bisschop Wiertz in Maastricht wonen.

Ik ben zelf als priester van het bisdom Roermond, en wij als parochiegemeenschap, zeer dankbaar voor deze herder die ons bisdom geleid heeft in de afgelopen 24 jaar en we bidden om Gods zegen voor hem.

Naar de volledige brief van de bisschop: Afscheidsboodschap mgr Wiertz

22195610_10155917992175536_5651659031618080588_n

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30