Eerste Werelddag van de Armen: liefhebben niet met woorden, maar met daden

  • op 14 november 2017

Eerste Werelddag van de Armen: liefhebben niet met woorden, maar met daden

ANSA839215_Articolo

Zondag 19 november is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld maar werd al aangekondigd bij het eind van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. In zijn boodschap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden.

“Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden” (1 Johannes 3,18), zo citeert paus Franciscus uit een brief van de apostel Johannes: ‘Deze woorden brengen een opdracht tot uitdrukking die geen enkele christen mag negeren.’

De paus nodigt heel de Kerk en mensen van goede wil uit om op de Werelddag van de Armen ‘hun blik gericht te houden op allen die hun handen uitstrekken en om hulp schreeuwen en om solidariteit vragen. Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’

Onze Vader

De Heilige vader wil graag dat de christelijke gemeenschappen in de week die voorafgaat aan de Werelddag van de Armen al momenten van ontmoeting en vriendschap, solidariteit en concrete hulp creëren. Hij vraagt met nadruk dat alles wat wordt georganiseerd gedragen zal worden door het gebed, dit met een verwijzing naar het Onze Vader: ‘Laten wij niet vergeten dat het Onze Vader het gebed van de armen is. Het vragen om brood brengt immers tot uitdrukking het vertrouwen op God voor de eerste behoeften van ons leven. Alles wat Jezus ons heeft geleerd met dit gebed, wordt door de kreet van wie lijdt onder de ongewisheid van het bestaan en het gebrek aan het noodzakelijke, tot uitdrukking gebracht en samengevat.’

Paus Franciscus spreekt tot slot de wens uit dat ‘deze nieuwe Werelddag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zal zijn om steeds meer ervan overtuigd te zijn dat delen met de armen het ons mogelijk maakt het evangelie in zijn diepste waarheid te begrijpen. De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evangelie te aanvaarden en te beleven.’

Voorbede

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is voor de 19e november de volgende voorbede beschikbaar om onder meer in de vieringen samen te bidden voor de armen:

   Dat de materiële rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt en niemand honger moet lijden,

   dat door onze zorgzaamheid armen uit hun isolement worden gehaald en daadwerkelijk geholpen, 

   dat ontheemden onder ons een thuis en veiligheid krijgen,

   en dat de harten van allen ontvankelijk worden voor de rijkdom van Christus.

   Laat ons bidden…

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap voor de Werelddag van de Armen.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30