• op 24 februari 2017

Heilig Vormsel 2017

Roermond, februari 2017

Beste leerlingen uit groep 8 en beste ouders,

Met deze brief wil ik jullie graag uitnodigen om je in te schrijven voor het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel, de laatste van de drie initiatiesacramenten, (doopsel, Communie en Vormsel), waardoor jullie helemaal bij de Kerk zullen horen. Jullie werden gedoopt toen jullie klein waren en hebben 3 jaar geleden de Eerste Heilige Communie ontvangen en bij het Vormsel ontvangen jullie Gods Heilige Geest. En zo wordt je helemaal lid van de Kerk!

Het Vormsel zal dit jaar worden gevierd een nog vast te stellen zondag in dit jaar om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk door onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.

De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit:

1. Een ouderavond (alleen voor de ouders) om met elkaar kennis te maken. Deze ouderavond vindt plaats in de Heilig Hartkerk. Tijdstip en datum wordt u medegedeeld na de aanmelding van uw kind.

2. 10 catecheselessen die, in de maanden april-mei en september-oktober, in de Tomaskerk gegeven zullen worden, in principe op de dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 in overleg met de ouders.

3. Het bijwonen van een aantal jongerenvieringen op de zondagochtend om 10.00 uur in de Tomaskerk en de catechese aansluitend tot 12.30 uur. Deze vieringen zijn telkens op de eerste zondag van de maand. De eerste viering vindt plaats op zondag 2 april om 10.00 uur in de Tomaskerk.

Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaand formulier vóór 26 maart in te leveren op de pastorie (Nassaustraat 90, Roermond) of door het formulier per email te versturen.

Pastoor Wilson Varela
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
0611332962
wilson_varela@hotmail.com

——————————————————————————————————–AANMELDING VORMSEL

Naam vormeling:……………………………School:…………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………

Telefoon:……………………Geboortedatum:……………E-mail: ……………………………..

Gedoopt op:………………in de kerk van…………………………… te………………………..

Vormsel 2

aanmeldingsbrief Vormsel 2017

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30