Kruisweg in de Veertigdagentijd

  • op 8 maart 2020

Kruisweg in de Veertigdagentijd

(afbeelding uit de Kruisweg geschilderd door dhr. Theo Kuijpers in opdracht van Mgr. Wiertz voor de parochie De Heeg tussen 1979-1983 toen Mgr. Wiertz daar pastoor was)

In de Veertijgdagentijd bidden we iedere vrijdag de kruisweg om ons samen voor te bereiden op de Goede Week en het Paasfeest. We staan dan in gebed stil bij de 14 staties van de weg die Jezus met het kruis heeft afgelegd, en dit kan ons helpen bij het dragen van ons eigen kruis en lijden.

We nodigen u uit om dit mooi gebed samen met ons te komen bidden op de vrijdagen om 18.00 uur in de Heilig Hartkerk. Aansluitend aan de kruisweg vieren we de H. Mis zoals gebruikelijk om 18.30 uur.

 

Mocht u nog twijfelt aan de zin van het meebidden van de kruisweg, dan nodig ik u uit om dit bericht van Paus Johannes Paulus II uit Goede Vrijdag 2005 te lezen. Dit was 1 week voordat God hem riep:

 

Lieve Broeders en Zusters,

In de geest ben ik bij u in het Colosseum, een plaats, die voor mij met veel herinneringen en emoties bijblijft, om de indrukwekkende ritus van de Kruisweg op deze avond van Goede Vrijdag te vieren.

Ik sluit me bij u aan in de belangwekkende oproep:

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi,
quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Ja, wij vereren en prijzen het mysterie van het kruis van de Zoon van God, omdat uit die dood een nieuwe hoop voor de mensheid is ontsprongen.

De verering van het Kruis verwijst ons naar een opgave, waar ons aan mogen onttrekken: het is de opdracht, die de H. Paulus met de volgende woorden omschreef: “Voor u mag ik lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.” (Kol. 1, 24). Ook ik offer mijn lijden op, opdat het plan van God zich kan vervullen en Zijn Woord onder de volkeren komt. Ik ben een ieder nabij die op dit moment door lijden beproefd worden. Ik bid voor ieder van hen.

Op deze dag van herdenking van de gekruisigde Christus kijk ik met u op naar het Kruis en vereer het met de woorden van de liturgie:

O crux, ave spes unica!
Weest gegroet, o Kruis, onze enige hoop, schenk ons geduld en moed en behoud de vrede in de wereld!

Met deze ervaringen zegen ik u en al degenen, die via radio en televisie aan de Kruisweg deelnemen.

Uit het Vaticaan, 25 maart 2005Paus Johannes Paulus II

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30