Mededelingen op zondag 11 maart

  • op 9 maart 2018

Mededelingen op zondag 11 maart

Mededelingen:

-As dinsdag en donderdag gaan de catechese over de geschiedenis van de Heilige Schrift. Op donderdag is de catechese van 20.00 tot 21.30 uur.

-Op zondag 18 maart vindt om 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Heilige Hartkerk de maaltijd plaats waarvoor u bonnen kunt kopen om onze vastenactie te steunen.

-Op zaterdag 14 april as beginnen we met de voorbereiding van de tieners die dit jaar het Heilig Vormsel willen ontvangen in onze parochies. U mag uw kinderen opgeven voor de vormselvoorbereiding bij pastoor (wilson_varela@hotmail.com) of bij Suzan Crapels  (suzan.crapels@telfort.nl).

-Zie in het parochieblad de kerken en tijdstippen van alle vieringen van het Paastriduüm. Iedereen is van harte welkom voor de boeteviering op dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de Tomaskerk.

-Aansluitend aan de H. Mis op Witte donderdag in de Tomaskerk houden we, zoals ieder jaar, een nachtelijke aanbidding van het Allerheiligste tot Goede vrijdag om 6.00 uur. Als u een uur wilt komen bidden kunt u zich opgeven via pastoor (wilson_varela@hotmail.com) of via de formulieren in de kerken.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30