• op 13 maart 2018

Vieringen in de Goede Week

goedeweek

Goede Week

Palmzondag: 

-zaterdag 24 maart om 15.30 uur op Roncalli

-zaterdag 24 maart om 18.00 uur Gezinsmis in Maasniel met de kinderen van de Eerste Communie

-zaterdag 24 maart om 19.15 uur in Asenray

-zondag 25 maart om 10.00 uur in de Tomaskerk

-zondag 25 maart om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk

Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest:

-dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de Tomaskerk.

Iedereen is van harte welkom om ons gezamenlijk voor te bereiden op het Paastriduüm en Paasfeest door eerst de vergeving te vieren. Er zullen meerdere priesters aanwezig zijn en mgr. de Jong is onze hoofdcelebrant.

Chrismamis in de Sint Christoffel kathedraal:

 -woensdag 28 maart om 19.00 uur. Op deze dag worden de heilige Oliën voor de sacramenten van het doopsel en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd. Daarnaast vernieuwen de priesters van ons bisdom hun wijdingsbeloften en viert onze emeritus-bisschop, mgr. Wiertz, zijn 50-jarig priesterfeest en zijn 25-jarig bisschopsjubileum.

Op deze dag vervallen de Mis op Roncalli en de Mis in de Heilig Hartkerk.

Witte donderdag:

-19.00 uur in de Tomaskerk. H. Mis van de instelling van de Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naasten liefde. Aansluitend aan de viering van de Eucharistie houden we een agape maaltijd met de door de mensen zelf gebrachte hapjes.

Na de Mis wordt het Allerheiligste sacrament van de Eucharistie uitgesteld in de kapel van de Tomaskerk en blijft de kapel open tot 6.00 uur in de ochtend om iedereen de mogelijkheid te geven om een tijd van gebed door te brengen bij de Heer in deze nacht waarin we gedenken dat Hij gevangen werd genomen voordat Hij gekruisigd werd. U mag zich opgeven voor een gebedsmoment in deze nacht bij pastoor (wilson_varela@hotmail.com) of middels de formulier die in de kerk.

Goede vrijdag:

-15.00 uur Kruisweg in Maasniel

-15.00 uur Kruisweg op Roncalli

-15.00 uur Kruisweg in Asenray

-19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer in Maasniel.

Heilige Paaswake:

-21.00 uur Heilige Paaswake in de Heilig Harktkerk.

Paaszondag:

-10.00 uur Tomaskerk

-10.00 uur Asenray

-10.15 uur Roncalli

-11.30 uur Maasniel

-11.30 uur Heilig Hartkerk

Tweede Paasdag:

-10.00 uur in de Tomaskerk.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30