PAASBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS 2017

  • op 25 april 2017

PAASBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS 2017

images-3

PAASBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS 2017

“Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!
In de Kerk over de hele wereld klinkt de boodschap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’
Dit is het hoogtepunt van het evangelie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die gekruisigd is, is verrezen! Deze gebeurtenis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was verrezen, zou het christendom geen enkele betekenis hebben, de missie van de Kerk zou haar impuls missen, want met de verrijzenis is het allemaal begonnen, en vandaar uit begint het nog steeds, elke dag opnieuw.
Dit is de boodschap van Christus aan de wereld. Jezus, de vleesgeworden liefde, is aan het kruis gestorven voor onze zonden, maar God de Vader heeft Hem uit de doden opgewekt en heeft Hem als Heer over leven en dood aangesteld. In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onvoorwaardelijk trouwe liefde; het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen, delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. ‘Kom en zie!’, de liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.
Met deze vreugdevolle zekerheid in ons hart, keren wij ons vandaag tot U, verrezen Heer. Help ons U te zoeken en te vinden, herinner ons eraan dat we geen wezen zijn, maar dat U onze Vader bent, dat we U kunnen liefhebben en aanbidden.
Help ons de gesel van de honger te overwinnen, die het gevolg is van conflicten maar ook van de enorme verspilzucht waar we vaak verantwoordelijk voor zijn. Stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, vrouwen en ouderen, die van tijd tot tijd worden uitgebuit en in de steek gelaten.
Laat ons voor onze broeders en zusters zorgen die getroffen zijn door het ebolavirus in Guinea, Sierra Leone en Liberia, en voor diegenen die lijden aan zovele andere ziekten die veroorzaakt worden door verwaarlozing en armoede.
Troost diegenen die dit paasfeest niet kunnen vieren samen met hun geliefden omdat ze bruut van hen zijn weggerukt, zoals zo vele priesters en leken, die op veel plekken in de wereld werden ontvoerd.
Troost hen die hun moederland hebben verlaten om te gaan naar plekken waar hoop is op een beter leven en de mogelijkheid om hun leven waardig te leven of niet vrij hun geloof kunnen beleven.
We vragen U, Heer Jezus, een eind te maken aan alle oorlog en elk conflict, klein of groot, oud of nieuw.
We bidden in het bijzonder voor Syrië, dat al diegenen die gebukt gaan onder het conflict, humanitaire hulp kunnen ontvangen en dat alle partijen afzien van het gebruik van geweld, vooral tegen de kwetsbare burgers, maar in plaats daarvan blijven onderhandelen tot er eindelijk de zo langverwachte vrede heerst.
We vragen U troost te brengen aan de slachtoffers van de gewelddadige broedermoorden in Irak en dat de hoop die wordt gewekt door de hervatte onderhandelingen tussen de Israeli’s en de Palestijnen niet vergeefs blijkt te zijn.
We smeken om een eind aan de conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en om een eind aan de brutale terroristische aanvallen in delen van Nigeria en aan het geweld in Zuid-Soedan. Dat er in Venezuela verzoening mag zijn, die leidt tot een broederlijk harmonie.
Dat uw verrijzenis, die we dit jaar samen vieren met de kerken die de Juliaanse kalender volgen, dat uw verrijzenis een inspiratiebron mag zijn voor vredesinitiatieven in Oekraïne, opdat alle betrokkenen, met hulp van de internationale gemeenschap, alles doen om geweld te voorkomen, en in de geest van eenheid en dialoog de weg bepalen voor de toekomst van het land.
Heer, we bidden voor alle volkeren op aarde, U die de dood heeft overwonnen, geef ons uw leven, geef ons uw vrede.
Opnieuw een Zalig Pasen aan alle mensen hier op het plein, afkomstig vanuit alle delen van de wereld. En ik wens het ook aan iedereen, in de vele landen, die met ons verbonden zijn via tv, radio en internet.  Verspreid de blijde boodschap in jullie familie en in jullie gemeenschap, de boodschap dat Christus, onze vrede, onze hoop is verrezen.”

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30