Paus Franciscus over Roepingenzondag: ‘blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt’

  • op 25 april 2017

Paus Franciscus over Roepingenzondag: ‘blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt’


images-4

images-5

Zondag 7 mei wordt in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Voor deze 54e Roepingenzondag heeft paus Franciscus als thema gekozen: Voor de zending door de Geest voortgestuwd.

‘Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn’, schrijft de paus. Hij zegt dat de leerling ‘eenvoudigweg wordt geraakt en veranderd door de vreugde dat hij zich geliefd weet door God en deze ervaring kan hij niet voor zichzelf houden’.

Paus Franciscus citeert uit zijn exhortatie Evangelii Gaudium: “De vreugde van het evangelie, die het leven vult van de gemeenschap van de leerlingen, is een missionaire vreugde” (Evangelii Gaudium, 21).

De paus bemoedigt de gelovigen en met name hen die hun leven wijden aan de dienst van God, want niet altijd wordt direct het resultaat van een missionair leven zichtbaar. Hij schrijft: ‘Het zaad van het Koninkrijk, hoewel heel klein en onzichtbaar en soms onbeduidend, groeit in stilte dankzij het onophoudelijke werk van God: “Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe” (Mc. 4, 26-27). Dit is ons primaire vertrouwen: God overtreft onze verwachtingen en verrast ons voortdurend door zijn vrijgevigheid door de vruchten van onze arbeid te laten groeien op een wijze die de berekeningen van menselijke rendement overtreft.’

Ook moedigt de paus aan te blijven bidden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. ‘Het volk van God moet geleid worden door herders die hun leven durven geven aan de dienst van het Evangelie. Ik vraag daarom aan parochiegemeenschappen, verenigingen en de vele gebedsgroepen die er in de Kerk zijn: in weerwil van de bekoring van de ontmoediging, blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt en ons priesters geeft die verliefd zijn op het Evangelie en in staat zijn hun broeders nabij te zijn en zo een levend teken van Gods barmhartige liefde zijn.’

Lees hier de volledige boodschap van paus Franciscus:

Boodschap-paus-Franciscus-54-Roepingenzondag-2017-def

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30