• op januari 3, 2019

Tarieven-Misstipendia 2019

Misstipendia

Tarieven 2019

De diocesane financiële commissie van het bisdom heeft de tarieven voor misstipendia 2019 vastgesteld. Omdat de tarieven voor 2018 over de hele lijn zijn verhoogd, is besloten de tarieven voor 2019 op hetzelfde niveau te handhaven. Dit geeft parochies die nog niet in de gelegenheid waren hun prijsstelling aan te passen dit nu alsnog te doen.

Reguliere tarieven

Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 12,50

Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 27,50

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 275

Begrafismis (rouwgeld) € 440

Huwelijksmis (trouwgeld) € 440

Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 60

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 440

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 440

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 62,50

10 jaar € 125

20 jaar € 250

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

5 jaar € 137,50

10 jaar € 275

20 jaar € 550

Kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 110.

Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft één procent van het netto inkomen van een economische eenheid.

Aanmelden voor de Mis
 • Stuur een email naar:

parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

 • Bel naar het parochiebureau (0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00
Priesters

Pastoor Wilson Varela Gaviria
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond
0475 332837
06 11332962
wilson_varela@hotmail.com

 

Kapelaan Cesar Cortes

06 25145356

cesarcortes83@gmail.com

Mistijden

September:

 • dinsdag 22 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • woensdag 23 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • donderdag 24 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • vrijdag 25 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • zaterdag 26 september 18.00 uur
  • H. Laurentius Maasniel
 • zondag 27 september 10.00 uur
  • H. Hartkerk
 • zondag 27 september 12.00 uur
  • H. Hartkerk