Rooms Katholieke Kerk

Zalig Nieuwjaar!

IMG_8384

Wij wensen iedereen een Gezegend Nieuwjaar op voorspraak van Maria, Moeder van God.

“Moge de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.”