Gezamenlijke  Paasviering KKI Nederland –België 2022 (Katholieke Indonesische Gemeenschap) Kennismaking KKI is de afkorting van Keluarga Katolik Indonesia, of in het Nederlands de Indonesische Katholieke Gemeenschap. We zijn een vereniging [...]
Lees verder
Versoepeling coronamaatregelen
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen [...]
Lees verder
Lectio Divina voor Volwassenen
In dit nieuw jaar beginnen wij in onze parochies een Lectio Divina voor volwassenen. In deze Lectio Divina wordt het woord van God aandachtig gelezen en wij proberen ons te [...]
Lees verder
Voorbereiding op het sacrament van het vormsel
Wij beginnen dit jaar met de voorbereiding op het sacrament van het vormsel in onze parochies. Wij nodigen alle jongens en meisjes vanaf groep 8 die dit sacrament willen ontvangen [...]
Lees verder
Familiemis en communievoorbereiding
Ook dit jaar hebben wij in het kader van de voorbereiding op de eerste communie in onze parochies een aantal familiemissen gepland, met een catechetisch programma na de mis (wat [...]
Lees verder
Driekoningenzingen in Roermond
Dit jaar willen wij het feest van de Epifanie op een heel bijzondere manier vieren. Naast de heilige mis van zondag 2 januari, willen wij met de kinderen van de [...]
Lees verder
Vieringenrooster rond Kerstdagen en Nieuwjaar
De “nieuwe” corona maatregelen door de bisschoppen conferentie aangenomen, staan ons toe om de diensten met Kerst en Nieuwjaar te houden zoals ze reeds stonden gepland en u hieronder treft. Het [...]
Lees verder
“Nieuwe” corona maatregelen. Wat die voor onze parochies betekenen
Vandaag heeft de bisschoppen conferentie besloten om de corona maatregelen verder aan te scherpen. Jullie vinden via deze link de boodschap van de bisschoppen en de inhoud van deze aanscherpingen. [...]
Lees verder
“BCL Treffe” afgelast
Na de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november aangaande nieuwe coronamaatregelen, en gezien het feit dat deze maatregelen alleen maar aangescherpt werden, heeft de organisatie van de “BCL Treffe 2021” [...]
Lees verder
Coronamaatregelen ook in kerken aangescherpt
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve [...]
Lees verder
Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00