Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond overleden

  • op 21 december 2023

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond overleden

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond is woensdagmiddag 20 december in zijn woonplaats Roermond overleden. De oud-bisschop was al geruime tijd ernstig ziek. Hij leed aan een hersentumor. Mgr. Smeets is 63 jaar geworden.
Bisschop Smeets werd op 29 mei 2021 plotseling ziek. Aanvankelijk werd gedacht aan een herseninfarct, maar al snel werd duidelijk dat er iets anders aan de hand moest zijn. In de weken daarna bleek de bisschop te lijden aan een hersentumor. Een operatie was niet mogelijk. Daarom werd hij vanaf september 2021 behandeld met chemokuren en bestralingen. Deze leken enigszins te helpen, maar in december 2022 werd bij Mgr. Smeets een kleinere tweede tumor ontdekt. Deze was niet zonder risico behandelbaar.
Begin januari 2023 bleek dat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer waren. De bisschop heeft toen in overleg met zijn artsen besloten om de alle behandelingen stop te zetten. Zijn situatie ging daarna langzaam achteruit. In verband met zijn verslechterde gezondheid kreeg Mgr. Smeets op 10 augustus 2023 eervol ontslag van paus Franciscus als bisschop van Roermond.
In een eerste reactie zegt diocesaan-administrator Mgr. René Maessen: “Toen Mgr. Smeets vijf jaar geleden tot bisschop werd gewijd, heeft hij de uitoefening van zijn ambt enthousiast en energie opgepakt. Dit heeft hij tweeëneenhalf jaar kunnen doen. Daarna werd hij onverwacht zeer ernstig ziek. Vanaf dat moment heeft hij zijn lijden moedig gedragen, waarmee hij voor zijn naasten en voor velen in en buiten het bisdom een weg van geloofsgetuigenis heeft afgelegd. We zijn ervan overtuigd dat hij nu mag rusten bij zijn Schepper. We zijn de vele mensen dankbaar die tijdens de ziekteperiode van de bisschop hebben meegeleefd en voor hem hebben gebeden.”
De uitvaart van de woensdag overleden Mgr. Harrie Smeets is op zaterdag 6 januari om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Aansluitend wordt hij bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond.
Op donderdag 28 en vrijdag 29 december kunnen belangstellenden tussen 14.00 uur en 17.00 uur persoonlijk afscheid van de oud-bisschop nemen. Hij wordt dan opgebaard in de Caroluskapel in Roermond. Vanaf donderdag 21 december ligt er een condoleanceregister in de kathedraal. Deze is elke middag geopend.
Komende dagen volgt meer informatie over het verloop van de uitvaart.
Bron: Bisdom Roermond
Wij als parochie bidden voor zijn zielenrust en dat God mag hem opnemen in het hemelse paradijs.
Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede. Amen.
Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30