Donderdag 25 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 25 juni 2020

Donderdag 25 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Kijk hier naar de livestream van de Mis om 18.30 uur

“Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.”

De vraag over de hemel, en daarmee onlosmakelijk verbonden de vragen over het leven na de dood, zijn vragen die altijd actueel blijven. Ik heb vaak mensen horen vragen: Is er iets na dit leven? En als er iets is zoals een hemel, laten ze ons daar naar binnen? Een terechte vraag waar ieder van ons over na zou moeten denken, niet alleen als we ziek zijn of ouder worden.

Zo zei Jezus eens tot zijn leerlingen over het binnengaan in het koninkrijk der hemelen: “Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.”

Dat zal wel even schrikken zijn geweest. Het is niet genoeg om met de mond te zeggen dat Jezus de Heer is, nee, Jezus wijst erop dat het leven overeen moet stemmen met wat men met de mond belijdt. En Jezus maakte zelfs duidelijk dat het spreken in zijn Naam ook geen garanties biedt om de hemel binnen te gaan als we daarnaast ongerechtigheid bedrijven:

“Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!”

Ik heb me dit vaak proberen voor te stellen: ‘Ik kom in de hemel aan en sta voor een gesloten deur waarna ik in paniek begin te roepen: ‘Hallo, doe aub open want ik ben pastoor geweest en ik heb heel veel sacramenten gevierd en veel gepreekt, enz. En dan wordt er van binnen geroepen: Gaat weg want Ik ken je niet.’

Het is voor mij en voor ons allen heel goed om te beseffen dat de hemel die Jezus ons beloofd heeft geen vanzelfsprekendheid is. Ook is het niet zo dat wij de hemel kunnen verdienen door goed te zijn en ons in te spannen om ons beste te doen. De hemel is hoe dan ook een geschenk van God. Zo zei Jezus eens tot zijn leerlingen: “Toen de leerlingen dit hoorden, stonden zij verbijsterd en vroegen: “Wie kan er nu eigenlijk gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk.” (Mt 19,25-26)

Daarom worden wij vandaag door Jezus uitgenodigd om ons leven als een huis op een vaste grond te bouwen, op de rots: “Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.”

Een parochiaan van onze parochiegemeenschap werkt voor een bedrijf voor herstel en versteviging van funderingen en Hij zou jullie beter dan ik kunnen vertellen dat een huis, dat niet op een vaste fundering of ondergrond gefundeerd is, vroeg of laat, zal zakken en scheuren vertonen, met alle gevolgen en gevaren van dien. Met een nieuw vindingrijk funderingstechnologie kunnen ze dit verhelpen, en bestaande huizen of nieuwbouw op vaste grond funderen.

Jezus zegt tegen ieder van ons dat wij hetzelfde moeten doen met ons leven. Wij moeten en hoeven niet te wachten op de stormen van het leven om te ontdekken dat ons leven ook scheuren vertoont en soms ook in elkaar dreigt storten. Wij kunnen beter ons leven op vaste grond bouwen, op God zelf. Dat kan vanaf het begin, maar het kan ook achteraf. Ook als ons huis, ons leven, vandaag al scheuren vertoont, kunnen wij een beroep doen op God om ons te helpen en Hij, de architect van ons leven, zal ons helpen om weer op vaste grond te staan. Amen 

Overweging op donderdag 25 juni. 12de week door het jaar

Lezingen op donderdag 25 juni. 12de week door het jaar

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30