• op 22 juni 2024

Informatieblad Communicatie

1.
De werkgroep communicatie had op vrijdag 21 juni 2024 opnieuw een ontmoeting. Naar aanleiding van een eerder gesprek met de webmaster zijn de contouren opgesteld van een nieuw ontwerp voor onze website. Inmiddels heeft het kerkbestuur budget beschikbaar gesteld en zijn ideeën uitgewerkt. Binnenkort worden de suggesties door de pastoor met de webmaster doorgenomen. Er wordt gewerkt aan passende foto’s voor de site en goede teksten. Werk in uitvoering dus.
Voordat de website definitief is, krijgen de parochianen gelegenheid tot het geven van feedback.

2.
Eén van de onderdelen van de nieuwe website is een overzicht van de activiteiten van de verschillende groepen die in onze parochiefederatie actief zijn. Dat overzicht willen wij zo concreet mogelijk maken en zo actueel mogelijk houden. Dat gaat niet zonder uw hulp. Meld daarom uw groep en geef een korte omschrijving van uw activiteit en laat ook weten wanneer U vergadert. Het gaat om alle groepen: van ‘biddende vaders’ en ‘kerk poetsen’ tot ‘papier ophalen’ en de ‘Alpha-groep’. Het betreft ook alle kerklocaties. U kunt gebruik maken van dit mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

3.
In 2025 staat de kerk H. Hart van Jezus 100 jaar. Een prima gelegenheid voor een parochiefeest ter versterking van de onderlinge band. Inmiddels heeft zich rondom de pastoor een stevige werkgroep gevormd die de feestelijkheden gestalte zal gaan geven. Nog steeds geldt: bent U bereid de schouders er onder te zetten en uw kwaliteiten voor dit jubileum in te zetten neem dan contact op met de pastoor. Ook uw ideeën zijn meer dan welkom.

 

“Wij willen een parochie zijn die de hedendaagse mens kan helpen om de zin van het bestaan te vinden in de ontmoeting met Christus en Hem steeds beter te leren kennen, zowel in de sacramenten als in de naastenliefde.”

pastoraal beleidsplan 2024-2029, pagina 4

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30