Informatieblad communicatie nummer 2

  • op 19 mei 2024

Informatieblad communicatie nummer 2

1.
De groep die zich bezighoudt met de communicatie in de parochie kwam op 25 april 2024 opnieuw bij elkaar. Onder leiding van de pastoor en voor deze gelegenheid aangevuld met extra denkkracht, is gekeken naar de website van de parochie.

De website is een belangrijk middel van communicatie. Het is een venster op de vitaliteit van onze gemeenschap, wil informeren en enthousiast maken.

Besloten is de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een nieuwe opzet van de website. De website moet veranderingen in de organisatie van de parochie en de uitvoering van het pastoraal beleidsplan 2024-2029 goed kunnen ondersteunen. Voor de nieuwe opzet is een eerste opzet uitgewerkt. Die wordt in mei besproken met de webmaster.

2.
Er wordt een parochiefeest gepland bij gelegenheid van het jubileum van de kerk H. Hart van Jezus in 2025. De pastoor wil graag in contact komen met parochianen die willen helpen. Bent U bereid de schouders er onder te zetten en uw kwaliteiten voor dit parochiefeest in te zetten neem dan contact op met de pastoor.

“Wij willen een parochie zijn die de hedendaagse mens kan helpen om de zin van het bestaan te vinden in de ontmoeting met Christus en Hem steeds beter te leren kennen, zowel in de sacramenten als in de naastenliefde.”

pastoraal beleidsplan 2024-2029, pagina 4

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30