Familiemis en communievoorbereiding

  • op 8 januari 2022

Familiemis en communievoorbereiding

Ook dit jaar hebben wij in het kader van de voorbereiding op de eerste communie in onze parochies een aantal familiemissen gepland, met een catechetisch programma na de mis (wat helemaal nieuw is voor de communievoorbereiding).

Met deze bijeenkomsten willen wij alle ouders van de communicanten op een diepere manier betrekken bij de voorbereiding van hun kinderen op de communie, door hen boeiende thema’s te aan te reiken. Wij zullen o.a. spreken over het sacrament van de eucharistie, de communie zelf en het geloofsleven.

Wij willen graag laten zien hoe mooi het is om het christelijke geloof te beleven en tevens proberen wij hiermee iedereen helpen het rijkdom van de sacramenten (vooral het sacrament van de eucharistie) te herontdekken.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
1. Zondag 16 januari 2022
2. Zondag 13 februari 2022
3. Zondag 13 maart 2022
4. Zondag 10 april 2022
5. Zondag 15 mei 2022

Het is de bedoeling dat de ouders samen met hun kinderen naar de H. mis komen in de H. hartkerk om 10:00 uur. Na afloop van de mis gaan de groep van ouders en die van de kinderen apart van elkaar een bijeenkomst bijwonen, waarbij wij iets inhoudelijks gaan vertellen.

Let wel goed op het volgende:
Op de hierboven vermelde data valt de H. mis van 12:00 uur uit!

Wij hopen dat deze bijeenkomsten aan een diepere kennis van ons geloof en de beleving ervan kunnen bijdragen, die zeker in het voordeel van onze communicanten zal zijn.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30