• op 20 april 2024

Informatieblad Communicatie

Op 9 april 2024 kwam een kleine groep bijeen om te praten over de communicatie in onze parochie. Dit op uitnodiging en onder leiding van de pastoor. Het was de tweede keer dat deze groep bij elkaar kwam. Achtergrond van dit initiatief is het pastoraal beleidsplan 2024-2029 van onze parochies. In dat plan wordt bijzondere aandacht gegeven aan de communicatie (pagina 10).

Het gesprek heeft een aantal voornemens opgeleverd. Wij informeren U daar graag over.

  1. Er wordt niet eerst gewerkt aan een algemene notitie over het communicatiebeleid, een beleid dat vervolgens in projecten wordt toegepast.
  2. De omgekeerde weg wordt bewandeld. Er worden drie projecten geformuleerd en uitgevoerd. Dat levert inzichten op die bouwstenen kunnen zijn voor een algemeen beleid over communicatie. De volgende projecten zijn genoemd.

a. website van de parochie.
Voornemen is om voor 1 januari 2025 een website te hebben die ondersteunend is aan het pastoraal beleidsplan 2024-2029. Dat kan een nieuwe opzet van de website zijn, het kan ook gaan om een aanpassing van de bestaande website. Een groep zal hier aan gaan werken. Een eerste bijeenkomst staat gepland voor eind april.

b. parochiefeest bij jubileum kerk H. Hart van Jezus.
In 2025 bestaat de H. Hart kerk 100 jaar. De kerk is beoogd als toekomstige parochiekerk. Plannen worden ontwikkeld voor de viering van dit jubileum. Daarbij is er aandacht voor de opbouw van de brede parochiegemeenschap en voor dit kerkgebouw als thuishaven van de toekomstige nieuwe parochie.

c. naar een nieuwe parochie.
In het pastoraal beleidsplan is het verlangen uitgesproken te kunnen komen tot één parochie. Draagvlak en gemeenschapsvorming gaan hier samen. Daar wordt aan gewerkt. Een eerste stap is dat het pastoraal beleidsplan 2024-2029 goed bekend raakt in de parochies. De komende weken zal het pastoraal beleidsplan daarom breed ter beschikking komen in de verschillende kerken. Tijdens de mededelingen aan het eind van de eucharistievieringen zal daar aandacht voor gevraagd worden. In de herfst van dit jaar wordt een nieuwe bijeenkomst voor de hele parochie georganiseerd.

“Wij willen een parochie zijn die de hedendaagse mens kan helpen om de zin van het bestaan te vinden in de ontmoeting met Christus en Hem steeds beter te leren kennen, zowel in de sacramenten als in de naastenliefde.”

pastoraal beleidsplan 2024-2029, pagina 4

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30