Livestream van de Uitvaartmis van Irene Thomas-Vliegen

  • op 17 augustus 2020

Livestream van de Uitvaartmis van Irene Thomas-Vliegen

Livestream Uitvaartmis Irene Thomas-Vliegen op vrijdag 21 augustus om 10.30 uur

Beste broeders en zusters van onze parochiegemeenschap,

Onze zuster Irene werd afgelopen zaterdag 15 augustus, op het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, door God geroepen om naar Hem toe te gaan. In het bijzijn van haar man Ton, en haar twee zonen Tony en Aldwin, ontving zij het sacrament van de zieken en is zij vol overgave ingeslapen.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij jullie, tot onze spijt, niet vrij uitnodigen om naar de kerk te komen voor de liturgie van haar uitvaart maar verzoeken wij jullie alleen te komen als jullie een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u graag naar de Uitvaart willen komen en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan vragen wij jullie om je aan te melden bij pastoor door een e-mail te sturen en te wachten op een bevestiging. Meld je hier aan

De overige parochianen en vrienden nodigen wij uit om de liturgie via deze livestream te volgen en met ons verbonden te zijn in gebed voor Irene en haar familie.

“Jezus zei haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? Zij zei tot Hem: Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.” (Joh. 11,25-27)

Livestream Uitvaartmis Irene Thomas-Vliegen op vrijdag 21 augustus om 10.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30