Terugblik diakenwijding Miguel Alberto

  • op 12 november 2021

Terugblik diakenwijding Miguel Alberto

Vol dankbaarheid jegens God kijken wij terug naar de diakenwijding van onze toekomstige kapelaan die op 30 oktober plaatsvond in de Kathedraal van Roermond.

Het was een fantastisch viering waarin Miguel Alberto met nog 2 andere wijdelingen tot diaken werden gewijd. De wijding is door Mgr. E. de Jong gevierd en er waren ook aanwezig onze bisschop Mgr. H. Smeets en onze Emeritus bisschop Mgr. F. Wiertz. De Eucharistieviering was heel mooi en er waren aanwezig andere priesters en diakens en nog vele parochianen en mensen die naar deze viering gekomen zijn.

De toekomstige kapelaan Miguel is heel dankbaar aan God voor alles die Hij in zijn leven verricht heeft en voor zijn roeping en ook dankbaar voor alle mensen die in deze tijd voor hem hebben gebeden. Deo volente, volgend jaar in juni zal de diaken Miguel Alberto tot priester worden gewijd, laten wij voor hem bidden in deze tijd op weg naar het priesterschap en dat God hem kan zegenen en begeleiden.

Miguel Alberto wil graag zijn indrukken en ervaring met jullie delen in het onderstaan stukje:

In deze tijd na de diakenwijding maar ook de tijd daarvoor, ben ik dankbaar aan God voor alles wat Hij in mijn leven gedaan heeft, voor de roeping, voor mijn persoonlijke geschiedenis en vooral voor zijn liefde, geduld en barmhartigheid met mij.

Dat ik diaken ben is niet vanzelfsprekend. God heeft met mij een lange tijd gegeven opdat ik aan deze roeping “ja” kon zeggen. Ik had al plannen voor mijn leven: een goede baan hebben en een gezin stichten. Maar de wegen van de Heer zijn totaal anders dan die van mij. Ik ben opgegroeid in een kapotte familie en ik was altijd aan het vluchten van deze werkelijkheid: mijn familie die met vele problemen te kampen hadden. Maar ik ervaar dat de Heer door middel van deze geschiedenis mij geroepen heeft en dat deze geschiedenis GOED is. Want dankzij deze geschiedenis heb ik ervaren dat God van mijn houdt en dat Hij een vader is.

Deze tijd van voorbereiding voor de Diakenwijding was een genade van God en zelfs de diakenwijding was een grote genade voor mij. Want de Heer heeft mij iedere keer al mijn tekortkomingen en mijn zonden vergeven, en ondanks dit alles bleef Hij mij roepen. Daarom ben ik totaal dankbaar met een vreugde die alleen van Hem komt (“want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping” Rm 11,29).

Ik ben God dankbaar voor al zijn weldaden, Evenals dankbaar met allen die voor mij in deze tijd gebeden hebben. Ik vraag jet jullie nogmaals: bidt voor mij dat de Heer mij zijn Geest kan schenken en dat hij mij iedere dag zijn wil laat zien. En bid bijzonder in deze tijd op weg naar het priesterschap.

Gaat u goed en vriendelijke groet,
Miguel Alberto

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30