Vrijdag 15 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 15 mei 2020

Vrijdag 15 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

“De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten.”

In aansluiting bij het feest van de heilige Servatius herdenkt de Kerk van Roermond vandaag alle heilige bisschoppen van Maastricht, met name hen die geen afzonderlijke liturgische gedenkdag meer bezitten.

In historische volgorde zijn dit: Supplicius (5e eeuw), Domitianus (tweede kwart 6e eeuw), Monulfus (derde kwart 6e eeuw), Gondulfus (vierde kwart 6e eeuw), Perpetuus (eerste kwart 7e eeuw), Amandus (circa 650) en Theodardus (kort na 669 of 670).

Onder hen worden Monulfus, die boven het graf van de heilige Servatius een stenen kerkje bouwde dat in de 11e eeuw door de Sint-Servaas-basiliek werd vervangen en zijn opvolger Gondulfus bijzonder vereerd in genoemde kerk, waar hun relieken bewaard worden.

De heilige Lambertus en Hubertus worden afzonderlijk gevierd, resp. op 17 september en 3 november.

Wij vieren vandaag de genoemde opvolgers van de apostelen die het evangelie hebben verkondigd in onze streken. Ik kan me voorstellen dat zij daarbij af en toe te maken hadden met moeilijke kwesties die aan hen werden voorgelegd en dat zij daarbij veel moesten bidden om God te vragen om ze te helpen bij het nemen van een besluit.

In de eerste lezing van vandaag horen wij ook over apostelen, niet in Maastricht, maar in Jeruzalem. Het gaat dan om het allereerste concilie van de kerk waarin de apostelen met Paulus en Barnabas bij elkaar waren gekomen om te praten over de pas bekeerde christenen die niet afkomstig waren uit het Jodendom en wat voor gevolgen hun bekering tot het christendom moest hebben voor hun levenswijze.

Zoals meerdere malen in de kerkgeschiedenis hebben de apostelen en hun opvolgers ervaren dat de Heilige Geest hen hielp om een besluit te nemen over de kwesties die aan hen werden voorgelegd. Zo schreven de apostelen aan de pas bekeerde christenen uit Antiochië: “Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten”

De apostelen hadden de zekerheid dat hun besluiten geïnspireerd en begeleid werden door de Heilige Geest. Zo hadden wij gisteren gehoord dat de apostelen aan God hadden gevraagd om zelf de persoon aan te wijzen die Hij had uitverkoren voor het dienstwerk van apostel.

Ik hoop dat wij ook leven vanuit deze zekerheid. Dat wij telkens weer, bij elke keuze die wij moeten maken en bij elk besluit dat wij moeten nemen, God om zijn Heilige Geest vragen om te kunnen doen wat Hij van ons vraagt en niet wat wij liever zouden doen. Amen

 

Lezingen op vrijdag 15 mei. Gedachtenis van alle heilige bisschoppen van Maastricht

 

Kijk hier naar de livestream van de Mis op vrijdag 15 mei

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30