Donderdag 14 mei. Lezingen, overweging en livestream

 • op mei 14, 2020

Donderdag 14 mei. Lezingen, overweging en livestream

“Dus moet een van de mannen, die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.”

Feest van de Heilige Apostel Mattias

Wij vieren vandaag het feest van de apostel Mattias, de apostel die gekozen werd door de leerlingen om de plaats in te nemen van de apostel Judas die een verrader werd.

De wijze waarop de leerlingen de apostel Mattias hebben gekozen heeft me altijd aangesproken. Zij stelden als voorwaarde om iemand te kiezen dat hij getuige moest worden van de verrijzenis van Jezus, en om getuige te kunnen zijn moest de kandidaat aan deze voorwaarde voldoen: 

“Een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen, die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.”

De kandidaat moest Jezus goed gekend hebben, vanaf het doopsel tot de dag van zijn Hemelvaart. Dit was onmisbaar om te kunnen getuigen van zijn verrijzenis.

Ik denk dat dit ook voor ons onmisbaar is om van Jezus te kunnen getuigen, want dat is ook onze roeping. En daarom meteen de vraag aan mijzelf en ieder van ons: Kunnen wij getuigen van zijn verrijzenis in ons leven? Kennen wij Hem goed genoeg om zijn apostelen te zijn? Ik geloof dat deze ervaring onmisbaar is voor onze roeping als gedoopten.

Vervolgens vroegen de apostelen in gebed aan God om de persoon aan te wijzen die Hij gekozen had: “Men stelde er twee voor: Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan, die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt.”

De apostelen hebben dus niet zelf een opvolger voor Judas gekozen maar hebben God gevraagd om de persoon aan te wijzen die Hij gekozen had.

Ik hoop dat wij op een dag ditzelfde vertrouwen op God mogen hebben om God te laten  zeggen en aanwijzen welke weg Hij voor ons leven heeft gekozen en wat het beste voor ons leven is, en dat wij ons laten leiden door zijn uitverkiezing. Amen

 

Lezingen op donderdag 14 mei. Feest van de apostel Mattias

Overweging op donderdag 14 mei. Feest van de apostel Mattias

Kijk hier de livestream van de Mis op donderdag 14 mei

 

Aanmelden voor de Mis
 • Stuur een email naar:

parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

 • Bel naar het parochiebureau (0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00
Priesters

Pastoor Wilson Varela Gaviria
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond
0475 332837
06 11332962
wilson_varela@hotmail.com

 

Kapelaan Cesar Cortes

06 25145356

cesarcortes83@gmail.com

Mistijden

September:

 • dinsdag 20 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • woensdag 21 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • donderdag 22 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • vrijdag 23 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • zaterdag 24 oktober 18.00 uur
  • H. Laurentius Maasniel
 • zondag 25 oktober 10.00 uur
  • H. Hartkerk
 • zondag 25 oktober 12.00 uur
  • H. Hartkerk