Bijeenkomsten van geloofsverdieping op dinsdagavond en donderdagavond

  • op 22 januari 2020

Bijeenkomsten van geloofsverdieping op dinsdagavond en donderdagavond

catecheseavonden voor jongeren en volwassenen in de H. Hartkerk

Iedere dinsdagavond en donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur

vanaf dinsdag 21 januari t/m dinsdag 10 maart

Toen ik 15 was leefde ik met een leegte en onvoldaanheid die door niemand en niets verzadigd kon worden en deze avonden hebben mijn leven veranderd. Ik heb door deze avonden een schat gevonden en daarom zou ik willen dat iedereen dit ook een keer meemaakt. Daarom nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Ze zijn gratis! We vragen van je alleen maar om te luisteren.

Je bent van harte welkom op dinsdagavond en donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de H. Hartkerk.

Kom een keer luisteren.

Pastoor Wilson Varela

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30