Dinsdag 12 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis. Celebración de la Misa en Español

  • op 12 mei 2020

Dinsdag 12 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis. Celebración de la Misa en Español

“Vrede Iaat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.”

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Vrede Iaat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.”

Zoals Hij ook zal doen na zijn verrijzenis geeft Jezus ons vandaag zijn vrede. Niet de vrede van de wereld, waarschuwt Hij, maar een andere vrede. Wat voor vrede is het dan? 

“Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn, dat Ik naar de Vader ga.”

Jezus heeft het over een vrede die komt van de zekerheid dat Hij naar de Vader gaat en  dat Hij voor ons de toegang tot de Vader ontsluit. Het is dus niet de vrede die wij in de wereld weleens najagen: geen problemen, geen ziektes, huisje, boompje, beestje, enz. Nee, de vrede die Jezus geeft is een een vrede die niet afhankelijk is van onze gezondheid en saldo op de spaarrekening, het is de echte vrede die zelfs te midden van het lijden en de beproeving aanwezig is en ons troost en rust geeft.

Dat horen wij ook in de eerste lezing. Paulus werd gestenigd en voor dood achtergelaten: “In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Ikonium, die het volk ompraatten. Daarom stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was.”

Maar deed Paulus na de steniging? Opstaan en weer verder gaan met het verkondigen van het evangelie: “Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, richtte hij zich op en ging weer de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Nadat zij in die stad het Evangelie hadden verkondigd en vele leerlingen hadden gewonnen, keerden zij naar Lystra, Ikonium en Antiochië terug.”

Ik hoop dat God ons allen deze vrede schenkt om in deze tijd van broosheid te volharden in het geloof. Amen

 

Kijk hier de livestream van de Mis in het Spaans op dinsdag 12 mei

Download hier de lezingen op dinsdag 12 mei. 5de week van Pasen

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30