Maandag 11 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

  • op 11 mei 2020

Maandag 11 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

“Ook wij zijn mensen juist als gij. Wij brengen u de Blijde Boodschap.”

Wij horen vandaag in de eerste lezing over de evangelisatie van Paulus en Barnabas in Lystra. De mensen die naar de prediking hadden geluisterd en de wonderen hadden gezien die God door middel van de apostelen verrichtte wilden hen gaan vereren alsof Paulus en Barnabas zelf goden zouden zijn. Daarop zei Paulus:

“Ook wij zijn mensen juist als gij. Wij brengen u de Blijde Boodschap, dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden, en u wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is.”

Ook wij zijn mensen zoals jullie, met dezelfde zorgen, angsten, zonden, en uiteraard ook met blijdschap, dankbaarheid, enz. maar in ieder geval mensen zoals jullie, maar ook zoals Paulus met een een Blijde Boodschap die ons is toevertrouwd. Deze blijde boodschap is niet afhankelijk van ons en steunt niet op menselijke prestaties maar op de genade die God aan ieder van ons gegeven heeft.

Dit geldt ook voor ieder van jullie. Ook aan jou is een missie, een roeping, gegeven, en je hoeft niet bang te zijn als je in deze tijd merkt dat het je soms te veel wordt. Dit schrijft Paulus ook over zichzelf in de brief aan de Korinthiërs:

“En wat mijzelf betreft, broeders, toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te danken aan de overredingskracht van de ‘wijsheid’, maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God.” (1Kor 2,2)

Ik voel me vaak ook zwak, nerveus en angstig, maar dat is wezenlijk voor de verkondiging van het evangelie opdat duidelijk wordt dat God het is die alles doet.

Wederom geldt dit ook voor jouw roeping, in het huwelijk, op het werk, op school. Als je je soms zwak voelt en onbekwaam, weet dat God de meeste en grootste wonderen pas kan verrichten als wij niet meer steunen op onze eigen krachten maar op Hem die ons kracht verleent. Amen

Download hier de lezingen op maandag 11 mei. 5de week van Pasen

Kijk hier de livestream van de viering van de H. Mis op maandag 11 mei

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30