donderdag 11 juni. Feest van de H. Apostel Barnabas. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 11 juni 2020

donderdag 11 juni. Feest van de H. Apostel Barnabas. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Kijk hier naar de livestream van de Mis op donderdag 11 juni om 18.30 uur

 

“Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten en vastten, sprak de heilige Geest: Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen.”

Wij vieren vandaag het feest van de heilige Apostel Barnabas, de metgezel van de Apostel Paulus.

Hij was van joodse afkomst uit de stam Levi, heette oorspronkelijk Jozef Justus en was afkomstig van Cyprus, waar zijn ouders een groot landgoed hadden. Zij stuurden hem naar Jeruzalem om – net als Paulus – in de leer te gaan bij de grote rabbi Gamaliël († ca 88; feest 3 augustus). Hoewel hij niet behoorde tot de Twaalf, wordt hij toch gerekend tot Jezus’ eerste leerlingen.

De overlevering is ervan overtuigd dat hij zich bevond onder de 72, die de Heer voor zich uitzond (Lukas 10,01). Na Jezus’ hemelvaart had hij have en goed verkocht om zich voorgoed bij zijn aanhangers aan te sluiten.

Door de vervolgingen van de kant der joden, had hij zich genoodzaakt gezien met een aantal medeleerlingen uit te wijken naar de Syrische stad Antiochië, waar Jezus’ leerlingen voor het eerst ‘christenen’ genoemd werden (Handelingen 11,26).

In de Handelingen van de Apostelen horen we herhaaldelijk over hem. Daar wordt hij beschreven als ‘een goed man, vol van Heilige Geest en geloof. Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.’ Vandaar, dat hij van Jezus’ medeleerlingen de bijnaam Barnabas (Zoon van de Vertroosting) had gekregen (Handelingen 4,36).

Hij was het, die Paulus na zijn omstreden bekering bij de leerlingen introduceerde (Handelingen 9,27). Op Paulus’ eerste zendingsreis was hij diens trouwe metgezel.

Daarom horen wij in de eerste lezing van de Mis van vandaag hoe Barnabas en Paulus door de heilige Geest werden uitverkoren voor het dienstwerk van de verkondiging en wij weten dat ze beiden gehoor hebben gegeven aan deze roeping: “Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten en vastten, sprak de heilige Geest: Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen.”

Ze werden uitgezonden door de heilige Geest zoals Jezus ook zijn eerste leerlingen had uitgezonden: “In die tijd zei Jezus tot de twaalf: Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”

Onvermoeibaar hebben de apostelen Barnabas en Paulus het evangelie verkondigd en hun leven ruimhartig gegeven zoals ze het leven Van Christus hadden ontvangen, en dit is ook onze roeping.

Ook wij werden uitverkoren door God en hebben in het sacrament van het doopsel dezelfde zending ontvangen om getuigen zijn en ruimhartig te geven wat wijzelf van Christus kosteloos hebben ontvangen. De heilige Apostel Barnabas liet ons een voorbeeld van zelfgave en vrijmoedigheid na die ons vandaag kan helpen om de roepstem van God te volgen. Amen

 

Lezingen op donderdag 11 juni. Feest van de heilige Apostel Barnabas

Overweging op donderdag 11 juni. Feest van de H. Apostel Barnabas

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30