Woensdag 10 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 10 juni 2020

Woensdag 10 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Kijk hier naar de livestream van de Mis om 18.30 uur

“Elia verscheen voor heel het volk en vroeg: Hoe lang blijft gij nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg Hem dan; is het Baal, volg dan Baäl.”

We hoorden gisteren over de profeet Elia en de voorzienigheid van God. Vandaag gaat Elia naar de berg Carmel om te bewijzen dat er maar één echte God bestaat, en dat de Baäl en alle andere afgoden slechts mensenmaaksels zijn.

In dit gesprek met het volk vraagt Elia aan iedereen om niet langer op twee gedachten te blijven hinken en een keuze te maken. Ik denk dat hij deze vraag vandaag ook aan ieder van ons stelt: Hebben wij ervaren dat onze God werkelijk een Vader is, zijn Zoon Jezus Christus de Redder, en de Heilige Geest naar ons werd gezonden, laten wij dan God volgen, maar als wij andere goden kennen die voor ons iets kunnen betekenen, dan kunnen wij ook voor hen kiezen. Elia roept ons op om consequent te zijn met onze keuze op grond van onze ervaring.

“In die dagen zond koning Achab een boodschap aan alle Israëlieten en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen. Elia verscheen voor heel het volk en vroeg: Hoe lang blijft gij nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg Hem dan; is het Baal, volg dan Baäl. Maar de mensen gaven hem geen antwoord.”

De mensen gaven geen antwoord. Misschien hebben we ook geen directe antwoord op deze vraag van de profeet en misschien willen we geen keuze maken. Het is voor ons soms verleidelijk om God een beetje te volgen en ook een beetje van de afgoden van de wereld te genieten. Maar de profeet roept ons toch op om de enige ware God te erkennen.

Elia zal echter bewijzen dat er maar één ware God bestaat. Hij nam het in zijn eentje op tegen 400 profeten van de afgod Baäl en bewees dat de afgoden geen antwoord geven op de vragen van hun valse profeten omdat ze niet bestaan en slechts maaksels van mensen zijn. Maar de God van Elia is de enige ware God en zijn zoon Jezus Christus heeft Hem aan ons geopenbaard als een Vader die voor ons zorgt en die ons de Heilige Geest als de Trooster heeft gezonden.

Zo horen we in het evangelie dat Jezus gekomen is om de vervulling te brengen van het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten:

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen.”

Laten wij vragen om de genade van het geloof om te kunnen erkennen dat Jezus Christus de enige Heer is en dat God onze Vader is, om te kunnen zeggen zoals het volk: “De Heer is de ware God! De Heer is de ware God!”

Lezingen op woensdag 10 juni. 10de week door het jaar

Overweging op woensdag 10 juni. 10de week door het jaar

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30