Donderdag 28 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 28 mei 2020

Donderdag 28 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

“Mannen broeders, ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.

Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.”

In de eerste lezing van vandaag luisteren wij naar de toespraak van Paulus nadat hij in de tempel van Jeruzalem gevangen werd genomen en voor het Sanhedrin werd gebracht om hem te verhoren.

Paulus maakte meteen duidelijk waarom hij terecht stond: “Mannen broeders, ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.” 

Dit was uiteraard een slimme zet van Paulus omdat hij wist dat het Sanhedrin  ten dele uit Sadducceën en ten dele uit Farizeeën bestond; “De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beide aannemen.” Maar het was meer dan een slimme uitspraak. Hiermee heeft de apostel Paulus de prediking van de apostelen kernachtig uitgedrukt zoals de apostel Petrus het ook al eens verkondigd had aan dezelfde mensen: “De leidsman ten leven daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen.” (Hand. 3,15)

Dit is ook onze hoop. Ook in deze tijd van broosheid en onzekerheid leven wij vanuit deze vreugde van Pasen die door de Heilige Geest in ons hart wordt bevestigd. Daarom hebben wij allen de Heilige Geest nodig en moeten wij om zijn komst bidden.

Vandaag weer een stukje van de catechese van Paus Franciscus over de gaven van de Heilige Geest om ons te doen verlangen naar zijn komst: De gave van Sterkte.

“Tijdens de voorbije catecheses hebben we nagedacht over de eerste drie gaven van de Heilige Geest: wijsheid, inzicht en raad. Vandaag denken we aan wat de Heer zelf doet: Hij komt ons altijd in onze zwakheid ondersteunen en Hij doet dit door ons een speciale gave te geven: de gave van sterkte.

Er zijn ook moeilijke momenten en uitzonderlijke situaties waarin de gave van sterkte op buitengewone, voorbeeldige wijze werkt. Dat is het geval van hen die bijzonder harde en pijnlijke ervaringen moeten trotseren, die hun leven en dat van hun dierbaren ontwrichten. De Kerk schittert door het getuigenis van vele broers en zussen die niet geaarzeld hebben hun leven te geven om aan de Heer en aan zijn Evangelie trouw te blijven.

Ook wij, wij allen, kennen mensen die moeilijke en pijnlijke situaties hebben doorleefd. We denken aan die mannen en aan die vrouwen welke een moeilijk leven leiden, vechten om hun gezin vooruit te helpen, de kinderen op te voeden: ze doen dit alles omdat de geest van sterkte er is die hen helpt. Veel mannen en vrouwen – we kennen hun namen niet – zijn de eer van ons volk, de eer van onze Kerk, omdat ze sterk zijn: sterk in het beleven van hun bestaan, van hun gezin, van hun arbeid, van hun geloof. 

Deze broers en zussen zijn heiligen, heiligen in het alledaagse, heiligen in ons midden verborgen: ze hebben de gave van sterkte door hun plicht te doen als personen, als vaders, als moeders, als broers, als zussen, als burgers. We hebben er velen! Laten we de Heer danken voor deze Christenen van de verborgen heiligheid: het is de Heilige Geest die ze in zich hebben die hen verder draagt! Aan deze mensen denken zal ons deugd doen: als zij dit alles doen, als zij dat kunnen doen, waarom ik ook niet? Aan de Heer de gave van sterkte vragen zal ons ook deugd doen.

We moeten niet denken dat de gave van sterkte slechts bij enkele gelegenheden of bijzondere situaties nodig is. Deze gave moet het basiskenmerk zijn van ons christelijk bestaan, in het gewone van ons alledaagse leven. Zoals ik zei, alle dagen van ons dagelijks leven moeten we sterk zijn, we hebben deze sterkte nodig om met ons leven, ons gezin, ons geloof verder te gaan. De apostel Paulus heeft een gezegde dat goed is om horen: “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft” (Fil. 4, 13). Als we het gewone leven trotseren, als er moeilijkheden komen, laat ons dan dit herinneren: “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft”. De Heer geeft sterkte, Hij laat ze ons niet ontbreken; de Heer beproeft ons niet boven onze krachten. Hij is ons altijd nabij. “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft”.

Geliefde vrienden, soms kennen we de bekoring om ons, met de lasten en beproevingen van het leven voor ogen, te laten verleiden tot luiheid of erger nog tot ontmoediging. Laten we in dergelijke gevallen de moed niet opgeven, maar laten we de Heilige Geest aanroepen dat Hij ons hart door de gave van sterkte verlicht en aan ons leven en onze navolging van Jezus nieuwe kracht en enthousiasme meedeelt.”

Lezingen op donderdag 28 mei. 7de week van Pasen

Overweging op donderdag 28 mei. 7de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de Mis op donderdag 28 mei om 18.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30