• op 19 juli 2022

HET BLOEMTAPIJT 2022

Een bericht van onze “buurparochie” Kapel in ’t Zand

NA DE TWEE JARIGE CORONA STOP STAAT HET BLOEMTAPIJT 2022 GEPLAND VAN ZATERDAG
10 TOT EN MET DONDERDAG 15 SEPTEMBER A.S. ER VALT VAN ALLES IN TE HALEN V.W.B.
JUBILEA EN DAAROM KRIJGT HET BLOEMTAPIJT DIT JAAR ALS TITEL : 100 JAAR
KRUISWEGPARK.
DHR. CARL LÛCKER ZAL OP ZIJN WIJZE DIT JUBILEUM GAAN VERWERKEN IN DE 12
BLOEMBEDDEN , WAARBIJ OOK HET JUBILEUM VAN DE SCOUTING PATER BLEYS NIET WORDT
VERGETEN.
DE TROUWE VRIJWILLIGERS VAN DE WERKGROEP ZULLEN TER AFSLUITING VAN HET
BEDEVAART SEIZOEN “HET BESJLOET ” WEER EEN KLEURRIJKE BLOEMENLOPER
NEERLEGGEN. VOOR DIT MOOIE WERK KUNNEN ZICH NOG ALTIJD MENSEN AANMELDEN.
IEDERE BIJDRAGE IS WELKOM : VAN BLOEMEN VERZORGEN, HAND EN SPAN DIENSTEN BIJ DE
MANNENGROEP TOT KNIPPEN EN LEGGEN. HET IS LEUK, ONTSPANNEN WERK IN EEN FIJNE
GROEP.
DE BLOEMEN DIE GEBRUIKT WORDEN ZULLEN OOK BIJ DEZE 26 e EDITIE WEER GRATIS
BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN DOOR KWEKERS EN BLOEMISTEN UIT HEEL MIDDEN
LIMBURG. VERDER ZIJN ER TRADITIE GETROUW ALTIJD PARTICULIEREN DIE HUN TUIN
BLOEMEN KOMEN BRENGEN, WAARDOOR ER EEN GROTE VARIATIE AAN KLEUREN EN
VORMEN IN DE BEDDEN KAN WORDEN GELEGD. DAARBIJ HOREN OOK ZADEN EN DOPPEN EN
ANDER NATUURLIJK MATERIAAL, DIE DOOR DE LEDEN VAN DE WERKGROEP DOOR HET JAAR
ZIJN VERZAMELD.
ALLES IS GRATIS TE BEZICHTIGEN OP DE AANGEGEVEN DATA VAN 10 TOT 17.00 UUR IN HET
KRUISWEGPARK AAN DE PARKLAAN. EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE WORDT ZEER OP PRIJS
GESTELD.
BELANGRIJK . HET BESTUUR LAAT WETEN DAT ER ALTIJD NOG VERANDERINGEN KUNNEN
PLAATS VINDEN V.W.B. HET DOOR GAAN VAN DIT EVENEMENT. BIJ EEN NIEUWE UITBRAAK VAN
CORONA , MET RISTRICTIES VAN DE OVERHEID ZULLEN ER MAATREGELEN MOETEN WORDEN
GETROFFEN. KIJK DAAROM IN SEPTEMBER OP DE ACTUELE WEB SITE VAN DE KAPEL IN HET
ZAND OF IN DE JONGSTE EDITIE VAN DE KAPELGIDS.

AANMELDEN NIEUWE LEDEN EN INFO : MARIE-JOSÉ FRENCKEN : 04750 – 769189
KAPEL IN HET ZAND : info@kapelinhetzand.nl

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30