Parochies Roermond Noord-Oost op de schop?!

  • op 2 juli 2022

Parochies Roermond Noord-Oost op de schop?!

De toekomst van onze kerk en van onze parochies gaat ons aan het hart. We zijn dankbaar voor de vitaliteit van onze parochiefederatie, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen en zorgen die op onze weg zullen komen. Hoe gaan we om met oplopende kosten, vergrijzing, secularisatie? Moeten en kunnen we onze vieringen blijven organiseren in vier kerkgebouwen (te weten de H. Hartkerk, de H. Tomaskerk en de kerken te Maasniel en Asenray)? Zijn er voldoende priesters en vrijwilligers om onze parochiefederatie te ‘bemensen’? 

We denken als kerkbestuur dat het belangrijk is om te starten met een heldere visie… oftewel een beeld van wat we over tien, twintig jaar willen zien in onze parochies, in deze stad. Op dat fundament kunnen we dan concrete plannen maken.

Graag presenteren we een eerste aanzet van onze visie en nodigen we u allen uit om hierover mee te denken en mee te praten. Wij zijn ook benieuwd naar uw inbreng.

Daarom nodigen we u van harte uit voor één van de volgende twee bijeenkomsten:

Zaterdag 10 september 2022 14:30u-16:15u

Maandag 12 september 2022 19:30u-21:15u

Beide bijeenkomsten vinden plaats in congrescentrum Het Forum (Elmpterweg 50 te Roermond). We willen graag weten hoeveel personen we mogen verwachten, daarom vragen we iedereen om zich op te geven via het algemene mailadres van onze parochies: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
U kunt zich ook telefonisch aanmelden door het volgend nummer op te bellen: 06-29237231       

We hopen op een grote opkomst, want de toekomst van onze parochies mag ons allemaal uitdagen om een bijdrage te leveren!

Mede namens het kerkbestuur,

Pastoor Carlos Martinez

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30