Lezingen, overweging en video van de Mis op vrijdag 1 mei. Feest van Sint Jozef, de arbeider

  • op 1 mei 2020

Lezingen, overweging en video van de Mis op vrijdag 1 mei. Feest van Sint Jozef, de arbeider

“Sint Jozef, zorg ervoor dat zij die gij beschermt mogen begrijpen dat zij niet alleen zijn in hun werk maar dat ze in staat zijn Jezus naast zich ontdekken, Hem in genade te ontmoeten, Hem trouw te bewaren, net zoals gij dit hebt gedaan.”

De kerk viert vandaag het feest van de heilige Jozef, de arbeider. Deze kerkelijke viering  werd ingesteld in 1955 door paus Pius XII. Door de heilige Jozef tot voorbeeld te stellen voor de arbeiderswereld, gaf paus Pius XII een christelijke oriëntatie aan de dag van de arbeid. Ook daar waar de 1 mei-viering niet gebruikelijk is, herinnert de herdenking van de heilige Jozef als patroon van de arbeid aan de waarde van de menselijke inspanning voor het dagelijks onderhoud.

“De mannen en vrouwen die in hun zorg voor het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin een zodanige activiteit aan de dag leggen dat zij de maatschappij een reële dienst bewijzen, kunnen terecht menen dat zij door hun werkzaamheid het werk van de Schepper verder uitbouwen, de belangen van hun medemens behartigen en door hun persoonlijke toeleg het hunne bijdragen tot de vervulling van het goddelijke plan in de geschiedenis.” (Tweed Vat. Conc., Past. Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et spes, nr 34).

Ik vond een mooi gebed dat paus Johannes XXIII via de radio op 1 mei 1960 heeft uitgesproken:

O Sint Jozef, hoeder van Jezus, zeer zuivere bruidegom van Maria, die uw leven doorgebracht heeft in de volmaakte vervulling van de plicht en met het werk van uw handen het Heilige Huisgezin van Nazareth ondersteund hebt, bescherm in genegenheid zij die zich in vertrouwen tot u richten.

Gij kent hun verzuchtingen, hun angsten, hun hoop: zij richten zich tot u omdat zij weten dat zij in u iemand vinden die hun begrijpt en beschermt. Ook gij hebt beproevingen, inspanningen en vermoeidheid gekend. Maar te midden van bekommernissen over het materiële leven was uw ziel vervuld van de meest diepe vrede en jubelde zij van onbeschrijflijke vreugde wegens de intimiteit met de Zoon van God, die aan u was toevertrouwd, en met Maria, zijn zeer zoete Moeder.

Zorg ervoor dat zij die gij beschermt mogen begrijpen dat zij niet alleen zijn in hun werk maar dat ze in staat zijn Jezus naast zich ontdekken, Hem in genade te ontmoeten, Hem trouw te bewaren, net zoals gij dit hebt gedaan. En verkrijg dat in elk gezin, in elk kantoor, in elke werkplaats, overal waar christenen werken, alles geheiligd mag zijn in liefde, in geduld, in rechtvaardigheid, in het zoeken naar het doen van wat goed is opdat overvloedige gaven mogen neerdalen uit de hemel.

Wij bidden vandaag voor ons allen in de viering van de Eucharistie in onze parochiekerk in Asenray. Deze kerk is toegewijd aan O.L.V. van de Goede Raad maar ook aan de heilige Jozef. Op hun voorspraak vragen wij dat God ons hele leven mag heiligen, ook ons werk, opdat wij niet alleen werken voor ons levensonderhoud of om bezittingen te verzamelen, maar dat ons werk doordrongen mag zijn van Christus en de naastenliefde, zoals de heilige Paus Johannes XXIII voor ons gebeden heeft. Amen

Download hier de lezingen op vrijdag 1 mei. Derde week van Pasen

Download hier de overweging op vrijdag 1 mei. Feest van de heilige Jozef, de arbeider 

Kijk hier de Mis op vrijdag 1 mei. Feest van Sint Jozef, de arbeider, vanuit de Sint Jozefkerk in Asenray

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30