Nieuwe benoeming diaken Bert Venner

  • op 25 januari 2021

Nieuwe benoeming diaken Bert Venner

Na ruim 28 respectievelijk 25 jaar actief te zijn geweest in de parochies van Maasniel-Leeuwen en Asenray is onze diaken Bert Venner toe aan een nieuwe uitdaging.

Diaken Bert heeft een tijd geleden bij het bisdom zijn verlangen bekendgemaakt om een nieuwe uitdaging te willen aangaan in een ander cluster. Daarom werd, na een aantal gesprekken met pastoor, het besluit genomen om dit verlangen in te willigen en diaken Bert vrij te maken voor een nieuwe benoeming.

Bert heeft inmiddels de benoeming ontvangen om zijn werkzaamheden als diaken voort te zetten onder leiding van pastoor L’Ortye in het Parochiecluster  van H. Andreas te Melick, H. Catharina te Montfort, H. Martinus te Vlodrop, H. Matthias te Posterholt, H. Sebastianus te Herkenbosch en HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg.

Wij wensen Bert heel veel succes in zijn nieuwe parochies en een vruchtbaar pastoraat waar hij zijn diensten als diaken zal bewijzen.

Als Parochiefederatie Roermond Noord-Oost willen wij afscheid van diaken Bert Venner nemen tijdens twee plechtigheden: op zaterdag 6 februari in de Laurentiuskerk te Maasniel om 18.00 uur en op zaterdag 13 februari in de kerk van Asenray om 19.15 uur. De parochianen die graag deel willen nemen aan een van deze vieringen dienen zich vooraf aan te melden. Aansluitend aan deze misviering bestaat de gelegenheid om op persoonlijke wijze afscheid van Bert te nemen (op een corona-verantwoorde manier).

Nogmaals: heel veel succes voor Bert en wij zijn dankbaar voor al de jaren van zijn leven die hij aan onze parochies heeft toegewijd.

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30